Het toepassen van grondbeleidsinstrumenten door gemeenten in de praktijk

Op dinsdag 16 maart a.s. organiseert Overwater Grondbeleid Adviesbureau een online studiemiddag over de dagelijkse gemeentepraktijk van het toepassen van de grondbeleidsinstrumenten Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet.

Dit webinar is vooral bedoeld voor medewerkers en bestuurders van gemeenten. Ook voor mensen werkzaam bij andere overheden die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling kan het interessant zijn.

Deelname is kostenloos. Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina. 

Programma

15:00 - 15:30    Toepassen sturend grondbeleid - Peter Overwater
  • Uitgangspunt: eigendomsrecht
  • Aan wie komt de meerwaarde toe?
  • Wijzigingen grondbeleid t.g.v. de Omgevingswet
15:30 - 15:35 Pauze
 
15:35 - 16:05 Wet voorkeursrecht gemeenten - Olaf van den Broek
  • Wanneer toepassen? Strategie & advies
  • Formuleren opdracht, rol gemeente als opdrachtgever in de praktijk
  • Belangrijkste aandachtspunten
16:05 - 16:10 Pauze
 
16:10 - 16:40 Onteigening - Erik Pekelder
  • Wanneer toepassen? Strategie & advies
  • Belangrijkste aandachtspunten
  • Vóór zijn invoering Omgevingswet?
16:40  Praktische informatie over planning en kosten onteigening in de vorm van handige schema's - Erik Pekelder

Inschrijven
Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Direct na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar het webinar.