img
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

ing. S. (Sylvia) Batenburg RT

Sylvia is sinds 2009 in dienst bij Overwater. Als rentmeester richt zij zich op regulier beheer: een traditioneel beroep, maar met een moderne twist! Modern op sommige punten van het beheren, maar vooral modern op het gebied van data- en computertoepassingen. Bij voorkeur houdt zij de lijnen tussen grondeigenaar en grondgebruiker kort en is altijd op zoek naar het antwoord voordat de vraag gesteld wordt. Het vertrouwen opbouwen én krijgen, de afwisseling tussen binnen- en buitenwerk en de vele verschillende agrarische alsmede adviserende aspecten van het werk, maken dat zij al 28 jaar als rentmeester werkzaam is.

Vakgebieden:
  • Beheer van agrarisch vastgoed
  • Adviseren over pacht- en grondzaken
  • Taxeren van agrarisch vastgoed
Opleidingen:
  • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (voorheen HBCS),
  • Beheer Vastgoed/Rentmeesterij/Bosbouw
  • Beëdigd rentmeester NVR
  • Register-Taxateur, kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed en gecertificeerd bij Vastgoedcert
  • Grondverwerving en schadevergoedingen
  • Jacht