ing. S. (Sylvia) Batenburg RT

Sylvia werkt sinds 2009 als rentmeester bij ons kantoor. Haar praktijk bestaat uit het beheer van agrarisch vastgoed voor beleggers die als doelstelling hebben het langjarig beleggen in blijvend agrarisch vastgoed. Beheer met enerzijds wat betreft administratie de nadruk op digitaliseren en anderzijds voor wat betreft het beheer het persoonlijk contact met opdrachtgevers en (erf)pachters. 

Het vertrouwen opbouwen én krijgen, de afwisseling tussen binnen- en buitenwerk en de vele verschillende agrarische en adviserende aspecten van het werk, maken dat zij al vele jaren met plezier als rentmeester werkzaam is.

Vakgebieden: Opleidingen:
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Opleiding Grondverwerving en schadevergoedingen
Overige:
  • Beëdigd rentmeester NVR
  • Register-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Lid Kringbestuur NVR regio West