img
Grondzakendeskundige
Register-Taxateur

Rob van der Kooij RT

Rob is in 2006 aan de slag gegaan bij Overwater, na eerst ervaring te hebben opgedaan in de grootstedelijke stadsvernieuwing. Zijn kennis op het gebied van onteigeningsschadeloosstelling voor eigenaren, erfpachters, derde belanghebbenden (zoals huurders) alsmede op het gebied van huurbeĆ«indiging heeft hij vanaf het begin bij Overwater ingezet en uitgebreid. Sinds de komst van de Wro adviseert hij ook over inbrengwaarderamingen, de wijze van kostenverhaal en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse ontwikkelpraktijk.
Rob is altijd op zoek naar de werkelijke vraag achter de vraag, is pragmatisch, oplossingsgericht en kritisch, ook naar zichzelf. Verder houdt hij van een grapje, met behoud van verantwoordelijkheidsgevoel.  

Vakgebieden:

 • Planmatig verwerven op onteigeningsbasis
 • Taxaties, berekenen schadeloosstellingen (als gevolg van overheidsingrijpen) bij eigendom, erfpacht, huur, etc.
 • Taxaties inbrengwaarden Grex
Opleidingen:
 • Opleiding Makelaar/Taxateur in onroerende zaken (SVM)
 • Opleiding WOZ (SVM)
 • Grondzaken Bestuursacademie Nederland (vastgoedrecht, verwerving en uitgifte)
 • PBNA Grondverwerving & Schadevergoedingen
 • Grond- en Economische zaken HOB-3
 • Register-Taxateur BOG, VastgoedCert registratienummer: BV02.121.2974
 • Jaarlijkse studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen
Overige:
 • Geregistreerd in de NRVT
 • Gecertificeerd bij VastgoedCert in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed.