img
Grondzakenjurist
Rentmeester NVR

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

Een nieuwe zaak? Eerst kijken of we vrijstaan. Een gesprek over de casus met de opdrachtgever; waarna een eerste analyse van de (on)mogelijkheden wordt gemaakt. Daarna brengt Peter advies uit met verschillende mogelijke strategieën en een voorstel hoe verder. Op basis van gezamenlijke belangen - die van opdrachtgever en wederpartij - wordt geprobeerd tot een zaak te komen, waarbij het continue voeren van tussentijds overleg van belang is. Zo brengt Peter ons adagium Kennis, Advies en Uitvoering in praktijk. Het krijgen en niet beschamen van vertrouwen in het door hem zo goed mogelijk doen van een zaak, is hierbij voor Peter de belangrijkste drijfveer.
 

Vakgebieden:
  • Sturend grondbeleid
  • Pacht/beheer
  • Toepassen grondbeleidsinstrumenten (kopen van grond, Wet voorkeurswet gemeenten, bestemmingsplan, samenwerkingsovereenkomst, Onteigeningswet, baatbelasting)
  • Het adviseren over strategieën
  • Deskundige in schadecommissies (voorzitter)
  • Het geven van lezingen en cursussen alsmede het schrijven van artikelen over grondbeleid
Opleidingen:
  • Beëdigd Rentmeester NVR
  • Universiteit Leiden, rechten
Overige:
  • Geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)
  • Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS)