img
Grondzakenjurist
Rentmeester NVR

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

In 1982 is Peter als rentmeester en grondzakendeskundige gaan werken bij Overwater en heeft hij het kantoor van zijn vader overgenomen. Ook is hij toen, tot 1997, als advocaat aan het werk gegaan bij het kantoor van Wijmen (nu AKD).

Hij is werkzaam als rentmeester en als grondzakendeskundige. Als grondzakendeskundige is hij betrokken bij complexe en omvangrijke dossiers inzake grondverwerving, onteigening en planschade. Waarbij het accent  ligt op strategie en inhoudelijke planmatige grondverwerving. Daarnaast is hij betrokken bij gedoogprocedures op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Ook adviseert hij over het door partijen sluiten van overeenkomsten ten behoeve van gebiedsontwikkeling (Mediation-plus).

Het krijgen en niet beschamen van vertrouwen in het door hem zo goed mogelijk doen van een zaak, is hierbij voor Peter de belangrijkste drijfveer.

Vakgebieden:

Als grondzakendeskundige:
 • Strategisch adviseren over en toepassen sturend grondbeleid (kopen van grond, Wet voorkeurswet gemeenten, anterieure overeenkomst, onteigenen, kostenverhaal)
 • Zakelijke rechten en gedoogplichten
 • Mediation-plus: het in opdracht van beide partijen formuleren van een dusdanig voorstel dat beide partijen daar in redelijkheid mee akkoord kunnen gaan
 • Deskundige in rechtbank- en schadecommissies (voorzitter)
 • Het geven van lezingen en cursussen over grondbeleid en rentmeesterij
Als rentmeester:
 • Beheer van agrarisch vastgoed
 • Adviseren over pacht- en grondzaken
 • Beleggen in agrarische gronden
 • Directievoeren landgoederen
 • Het geven van lezingen en cursussen over grondbeleid en rentmeesterij

Opleiding:
 • Universiteit Leiden, rechten
Overige:
 • Be√ędigd Rentmeester NVR
 • Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS)