img
Strategisch adviseur op het gebied van rentmeesterij en grondzaken
Grondzakenjurist
Rentmeester NVR

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

In 1982 is Peter als rentmeester en grondzakenjurist gaan werken bij Overwater en heeft hij het kantoor van zijn vader overgenomen. Ook is hij toen, tot 1997, als advocaat aan de slag gegaan bij het kantoor van Wijmen&Koedam (nu AKD beneluxlawyers).

Sinds 1 januari 2020 heeft hij zijn management- en uitvoerende werkzaamheden in dienst van kantoor Overwater als rentmeester en grondzakenjurist beëindigd. Hij heeft  dat gedaan omdat het tijd is voor de opvolgende generatie ondernemers en hij zijn verantwoordelijkheid na bijna 40 jaar wilde overdragen. 
 
Maar niet omdat hij wil ophouden met werken. Daarom blijft hij op associé basis verbonden met kantoor voor het voeren van zijn rentmeesters- en grondzaken praktijk en het opleiden van jongeren.

Daarnaast richt hij zich, nog meer dan in het verleden, als strategisch adviseur op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen. Met als rode draad gebruik maken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het strategisch toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.   
 
Het krijgen en niet beschamen van vertrouwen in het door hem zo goed mogelijk doen van een zaak, is voor Peter de drijfveer.
 
Vakgebieden:

Als Strategisch adviseur op het gebied van rentmeesterij en grondzaken:
  • Het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan desgewenst procesmatig toepassen
  • Mediation-plus: het in opdracht van beide partijen formuleren van een dusdanig voorstel dat beide partijen daar in redelijkheid mee akkoord kunnen gaan
  • Het geven van lezingen en cursussen over grondbeleid en rentmeesterij

Als Grondzakenjurist:
Als Rentmeester: Opleiding:
  • Universiteit Leiden, rechten
Overige:
  • Beëdigd Rentmeester NVR