img
Rentmeester
Register-Taxateur
Register-Makelaar

ing. P.S. (Peter) de Bruin RT RM

Peter is sinds 2013 verbonden aan Overwater Rentmeesterskantoor, daarvoor werkte hij in de buitendienst van een fritesfabriek. Geboren en getogen in het buitengebied heeft hij daar ook zijn werkplek gevonden. Hij is actief in bijna alle grondzaken die in het buitengebied spelen. Te denken valt onder meer aan begeleiding van aan- en verkoop en erfpacht financieringen. De grootste drive hierbij is een optimaal resultaat en een tevreden opdrachtgever. Peter is naast zijn werkzaamheden voor Overwater actief als akkerbouwer, wat praktische kennis oplevert voor zijn bemiddelingswerkzaamheden. 

Vakgebieden:
 • Bemiddelen bij aan en verkoop agrarisch vastgoed
 • Taxeren
 • Adviseren bij bedrijfsverplaatsing en vergroting
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Bedrijfsoverdracht
 • Bemiddelen bij aan en verkoop van productie en toeslagrechten
 • Erfpacht als financieringsmiddel bij bedrijfsuitbreiding
Opleidingen:
 • HAS CAH Dronten
 • NAO ASC Kadercursus Wageningen
 • Makelaarsopleiding
 • Taxateur O.Z.
 • Praktijkdiploma Landelijk Vastgoed Taxateur O.Z.
Overige:
 • Register-Makelaar, kamer Landelijk Vastgoed
 • Register-Taxateur, kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed