img
Rentmeester
Manager Rentmeesterskantoor

Laurens Gräper BBA

Laurens is sinds 2017 werkzaam bij Overwater Rentmeesterskantoor als hoofd beheer. Naast zijn managementtaken houdt hij zich bezig met zijn eigen rentmeesterspraktijk waarin voornamelijk gronden beheerd worden voor projectontwikkelaars. Zijn grootste drijfveer is het optimaal samen laten samenwerken van het team van Overwater Rentmeesterskantoor en hiermee bij te dragen aan het bij elkaar brengen van de belangen van zowel opdrachtgever als agrariër. In zijn eigen praktijk zoekt hij naar wederzijdse belangen om zowel agrariër als ontwikkelaar te helpen bij het realiseren van hun ambities.

Vakgebieden:
  • Management RMK-beheer
  • Beheer van agrarisch vastgoed
  • Adviseren over pacht- en grondzaken
  • Agrarische bemiddeling
Opleidingen:
  • Bedrijfskunde en Agribusiness