L.A. (Laurens) Gräper BBA

Laurens is sinds 2017 werkzaam bij Overwater Rentmeesterskantoor als manager en rentmeester. Voor die tijd was hij Manager Food & Agri bij Rabobank Midden-West Brabant. Ook is hij eigenaar van Stoeterij de Verloren Hoek: fokkerij en verkoop van top springpaarden.

Naast zijn managementtaken voert hij zijn eigen rentmeesterspraktijk waarin voornamelijk gronden aangekocht, verkocht en beheerd worden voor projectontwikkelaars. Zijn drijfveer als manager is het optimaal laten samenwerken van het team van Overwater Rentmeesterskantoor en hiermee bij te dragen aan het bij elkaar brengen van de belangen van zowel opdrachtgever als agrariër. In zijn eigen praktijk zoekt hij naar wederzijdse belangen om zowel agrariër als ontwikkelaar te helpen bij het realiseren van hun ambities. 

Laurens maakt ook deel uit van het managementteam, waar de focus gericht is op het steeds door ontwikkelen van de organisatie. 

Vakgebieden: Opleidingen:
  • Bedrijfskunde en Agribusiness Hogeschool Inholland
  • Rentmeestersopleiding