img
Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

ing. E. (Erik) Pekelder RT


Vakgebieden:
 • Onteigening
 • Onteigening en schadeloosstelling
 • Taxaties
 • Deskundige in rechtbank- en schadecommissies
Opleidingen:
 • CPO Leergang Onteigeningsrecht
 • PAO opleiding Gerechtelijk Deskundige
 • Terugkomdagen Grondverwerving en Schadevergoedingen
 • Leergang Grondbeleid
 • Register-Taxateur RT 494403325
 • Register-Makelaar L 1601.060 en B 1601.634
 • Be√ędigd rentmeester NVR
 • IBR cursus Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • PBNA-cursus Grondverwerving en schadevergoedingen
 • Landschapsbeheer en Beheer Vastgoed/Rentmeesterij
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Natuur- en Landschapsbeheer
Overige:
Geregistreerd in het Landelijk
Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)