img
Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

ing. E. (Erik) Pekelder RT

Erik is sinds 1996 als grondzakendeskundige verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau. In zijn praktijk houdt hij zich bezig met alle facetten van grondbeleid. Met name onteigening en schadeloosstelling hebben zijn bijzondere interesse. Zijn kennis en ervaring zet hij graag in om voor zijn opdrachtgevers een optimaal resultaat te bereiken. 

Vakgebieden:
 • Onteigening
 • Onteigening en schadeloosstelling
 • Taxaties
 • Deskundige in rechtbank- en schadecommissies
Opleidingen:
 • CPO Leergang Onteigeningsrecht
 • PAO opleiding Gerechtelijk Deskundige
 • Terugkomdagen Grondverwerving en Schadevergoedingen
 • Leergang Grondbeleid
 • Register-Taxateur RT 494403325
 • Register-Makelaar L 1601.060 en B 1601.634
 • Be√ędigd rentmeester NVR
 • IBR cursus Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • PBNA-cursus Grondverwerving en schadevergoedingen
 • Landschapsbeheer en Beheer Vastgoed/Rentmeesterij
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Natuur- en Landschapsbeheer
Overige:
Geregistreerd in het Landelijk
Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)