img
Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

Ed Noordam BBA BRE RMT ab


Vakgebieden:
 • Schadeloosstelling onroerende zaken
 • Grondexploitaties, Wro, grondexploitatiewet
 • Sturend Grondbeleid
 • Advisering bij onteigening, Wvg, planschade
 • Taxaties agrarisch en bedrijfsonroerend goed
 • Taxaties inbrengwaarden
Opleidingen:
 • Master of Real Estate aan de ASRE (schrijven scriptie)
 • Opleiding kostendeskundige bouw aan de Haagse Hogeschool
 • Planeconomie Bestuursacademie
 • Propedeuse Nederlands Recht aan de Open Universiteit
 • Commercieel Vastgoed (BRE)
 • Vastgoed en Grondverkeer
 • Taxatie agrarisch en landelijk vastgoed
 • Marketing NIMA A + B, NGPR-A
 • Makelaardij onroerende zaken (SVM)
 • Beëdigd makelaar - taxateur onroerende zaken
 • WOZ-taxateur
Overige:
 • Beëdigd als makelaar en taxateur van onroerende zaken
 • Gecertificeerd bij VastgoedCert in de kamers Wonen/MKB, Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig Vastgoed en WOZ
 • Beëdigd rentmeester NVR
 • Gecertificeerd Agrarisch Bedrijfsadviseur