img
Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT

Als onderdeel van de deal tussen Overwater en de toenmalige Heidemij, waarbij Heidemij een 50% deelneming in Overwater nam, is Diana op 1 september 1990 in dienst getreden. Na 5 jaar werden de aandelen teruggekocht en is zij ook aandeelhouder geworden. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit zaken die betrekking hebben op schadevergoeding bij overheidsingrijpen. Zij probeert altijd het onderste uit de kan te halen voor haar opdrachtgevers en staat dag en nacht voor hen klaar. Daarnaast kickt zij op kennis van het vakgebied, die zij graag met anderen wil delen.

Vakgebieden:
 • Taxaties/inbrengwaarden/schadeloosstellingen
 • Sturend grondbeleid
 • Strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten
 • Onteigeningsadviezen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Planschade/nadeelcompensatie
Opleidingen:
 • Overheidsaansprakelijkheid Universiteit Nijmegen
 • Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS
 • IBR cursus Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • Vastgoedrekenen NIB
 • PAO opleiding Gerechtelijk Deskundige, geregistreerd als Gerechtelijk Deskundige bij het LRGD
 • Grotius opleiding Vastgoed
 • IBR cursus Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • Register-Taxateur, VastgoedCert registratienummer: LV02.111.0983, BV02.111.2162 en WOZ02.111.1217
 • Leergang grondbeleid
 • Be√ędigd rentmeester NVR en -taxateur
 • Makelaardij in onroerende zaken (SVM-diploma)
 • Landbouw Universiteit Wageningen, cultuurtechniek A
Overige:
 • Geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)
 • Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS)
 • Registered Valuer, member of RICS