img
Rentmeester NVR
Register-Taxateur
 

ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT

In 1989 is Cor als stagiair bij het Rentmeesterskantoor begonnen waarbij hij zich bezig hield met pacht, melkquotum en ruilverkavelingszaken. Heidemij is in 1990 voor 50% gaan deelnemen in Overwater waarbij er een landelijk netwerk van makelaars en grondzakendeskundigen ontstond. Hierdoor kon Cor doorstromen naar een functie van bemiddelaar in agrarisch vastgoed voor Zuid-West Nederland. 5 jaar heeft deze samenwerking met Heidemij geduurd waarna de aandelen zijn terug gekocht. Bij de terugkoop van de aandelen kreeg Cor de kans om te participeren in het Rentmeesterskantoor.

Zijn uitvoerende praktijk bestaat uit het tot stand brengen van transacties, zowel voor agrarische doeleinden als voor objecten die onttrokken worden aan het agrarisch gebruik. Ook is hij beherend rentmeester voor een aantal opdrachtgevers. Door de verschillende werkzaamheden blijft hij zijn vak uitdagend vinden. Naast zijn werkzaamheden bij Overwater heeft Cor een vleesveehouderij bedrijf. Een mooie combinatie van wat er speelt in de praktijk
en de advisering vanuit het vak van rentmeester.

Vakgebieden:

 • Aan- en verkoop bemiddeling
 • Verkoop voor niet agrarische doeleinden
 • Erfpacht als financieringsmiddel
 • Strategisch ondernemen bij bedrijfsbeëindiging of -overdracht
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Taxaties
 • Beleggen in agrarische gronden

Opleidingen:

 • Beëdigd rentmeester NVR
 • Makelaardij in onroerende zaken (SVM-diploma)
 • Register-Taxateur, RT127167260 Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
 • VastgoedCert registratienummer: L1601.156
 • Bedrijfskunde (HAS Dronten)

Overige:

 • Lid van het managementteam Rentmeesterskantoor