mr. P.S.A. (Peter) Overwater

Rentmeester NVR
Grondzakenjurist


Vakgebieden:

  • Sturend grondbeleid
  • Pacht/beheer
  • Toepassen grondbeleidsinstrumenten (kopen van grond, Wet voorkeurswet gemeenten, bestemmingsplan, samenwerkingsovereenkomst, Onteigeningswet, baatbelasting)
  • Het adviseren over strategieën
  • Deskundige in schadecommissies (voorzitter)
  • Het geven van lezingen en cursussen alsmede het schrijven van artikelen over grondbeleid
  • Geregistreerd in het Landelijk
Opleidingen:
  • Beëdigd rentmeester NVR
  • Universiteit Leiden, rechten
Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)
Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS)

Contact opnemen met mr. P.S.A. (Peter) Overwater

p.overwater@overwater.nl

(078) 674 94 20