Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Wilt u als overheid een (binnenstedelijke) ontwikkeling realiseren? We ondersteunen overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties) door het (turnkey) toepassen van de grondbeleidsinstrumenten. Met als belangrijkste doel het tijdig kunnen beschikken over de grond die nodig is voor uw locatie- of gebiedsontwikkeling.

Krijgt u als ondernemer of particulier te maken met schade als gevolg van overheidsingrijpen? Wij behartigen uw belangen als de overheid daarbij uw eigendom wil kopen of desnoods onteigenen. Ook als u recht heeft op een schadevergoeding, bijvoorbeeld van planschade als gevolg van een nieuw bestemmings- of omgevingsplan, bent u bij ons aan het juiste adres. 

Daar loopt als een rode draad doorheen het vaststellen van volledige schadeloosstellingen en de daarbij behorende taxaties.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 
Klik dan hier voor onze diensten.