Hoe zorgen wij voor optimale dienstverlening tijdens de coronacrisis?

Momenteel wordt iedereen geconfronteerd met maatregelen in verband met de coronacrisis. Vanzelfsprekend conformeren wij ons hieraan. In het verleden hebben wij al ingezet op de digitalisering van ons kantoor waardoor we het grootste deel van ons werk kunnen voortzetten. Om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen blijven bedienen maken we gebruik van verschillende digitale toepassingen zoals:

 

  • Videobellen. Wij gebruiken hiervoor vooral Microsoft Teams. In de praktijk bevalt deze vorm van multilateraal overleg ons prima. We kunnen elkaar zien, horen, meteen de benodigde documenten erbij pakken en het scheelt ons of u reistijd. Dergelijke afspraken zijn qua tijd ook makkelijk(er) in te plannen en beter voor het klimaat.  
 
  • Werken op afstand via ons cloud based softwarepakket. Alle medewerkers van Overwater hebben toegang tot de dossiers en bijbehorende documenten. Zo is en blijft uw dossier up-to-date, werken we altijd met de laatste versie en is ook het vier-ogen-principe op deze manier gewaarborgd. Onze manier van werken verandert in dit opzicht dus niet.  
 
  • Directe bereikbaarheid van onze deskundigen via hun mobiele telefoon. U hoeft niet eerst het kantoornummer te bellen (dat kan uiteraard wel) om uw contactpersoon te spreken. Alle mobiele telefoonnummers kunt u vinden op onze website: https://www.overwater.nl/team  
 
  • Uiteraard is e-mail nog steeds een bruikbaar communicatiemiddel. Hier is niets aan veranderd. Ook onze e-mailadressen kunt u vinden op https://www.overwater.nl/team  
 
  • De medewerkers van Overwater blijven wanneer zij vanuit huis werken intensief met elkaar in contact. Onderling overleg en kennisdeling is en blijft voor ons van cruciaal belang.

De maatregelen zijn wat ons betreft geen belemmering om u optimaal van dienst te zijn. Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,
Overwater Rentmeesterskantoor & Overwater Grondbeleid Adviesbureau