Over ons

Positionering

Wij vormen een kantoor: kennis, advies en uitvoering

Deze organisatievorm wordt schaarser, bijvoorbeeld door de opkomst van zzp'ers en detacheren. Wij denken dat een kantoor zoals dat van ons een grote meerwaarde biedt, die door het schaarser worden ervan alleen maar toeneemt.

Een meerwaarde doordat we samenwerken, elkaar scherp houden en van elkaar leren. Met elkaar staan we voor ervaring, kennis, goede (telefonische) bereikbaarheid, betrokkenheid bij het vakgebied, continuïteit door het zo nodig elkaar vervangen, een comfortabele omvang, ontzorgen, een uitstekende administratieve en financiële organisatie, optimale digitale praktijkvoering (CRM, DMS, CA, GIS) en het beheersen van het gehele vakgebied van rentmeesterij, grondzaken en gebiedsontwikkeling. Ook bieden wij zo voor mensen die in teamverband met collega's willen werken en zich willen ontwikkelen, een inspirerende werkomgeving.

Natuurlijk hoort daarbij het doorlopend verder ontwikkelen van de aangeboden diensten en de (digitale) organisatie van ons kantoor.

Missie

Het aan onze opdrachtgevers leveren van toegevoegde waarde door:
  • te werken vanuit een vanouds grote betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en hun belangen;
  • vast te houden aan waarden als betrouwbaarheid en continuiteit;
  • het permanent verbeteren van de organisatie en onze kennis en het steeds door ontwikkelen van de aangeboden diensten.

Motto

Ons motto is: 'kennis, advies en uitvoering in één hand'. We studeren op basis waarvan we adviseren en desgewenst passen we het advies ook toe.
 

Organisatieontwikkeling

Wij vinden dit noodzakelijk om zo toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Daarom blijven wij investeren in het verbeteren van ons Contract Administratie Systeem, werken we met kaartmateriaal op basis van Geografic Information Systems, bieden we de mogelijkheid van een view-functie bij beheerdossiers en werken we met een volledige digitale dossiervoering. We werken aan het verder automatiseren van procedures bijvoorbeeld ten behoeve van onteigening en het vestigen van voorkeursrechten.
 

Werkwijze

Onze manier van werken ziet op ontzorgen, zorgen voor voortgang en het steeds tijdig communiceren met zowel de opdrachtgever als met de wederpartij. We communiceren onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.