Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheden, agrariĆ«rs, particulieren, bedrijven, beleggers en ontwikkelaars. Wij werken door heel Nederland.
 

Overheden
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties) ondersteunen we door het (turnkey) toepassen van grondbeleidsinstrumenten. Gericht op het tijdig kunnen beschikken over de grond die nodig is voor locatie- of gebiedsontwikkeling, dan wel het veiligstellen van het kostenverhaal.

Agrariƫrs
Wij taxeren, bemiddelen en adviseren in heel agrarisch Nederland, met als zwaartepunt Zuid- en Noord-Holland tot onder het Noordzeekanaal, Zeeland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant.

Particulieren en bedrijven
Hiervoor treden we op als deskundige wanneer de overheid eigendom wil kopen of desnoods onteigenen. Ook als u recht heeft op een schadevergoeding zonder verkoop, bijvoorbeeld voor planschade als gevolg van een nieuw bestemmingsplan.

Beleggers in agrarisch vastgoed
Voor meerdere beleggers treden wij al generaties lang op. Samen stellen wij een strategie op waarbij de filosofie van de belegger en de structuur van de portefeuille, ligging van het onroerend goed en toekomstverwachting de belangrijkste pijlers zijn.

Gebiedsontwikkelaars
Wij ondersteunen ontwikkelaars bij grondverwerving en (tijdelijk) beheer. Ook adviseren we over het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, kostenverhaal en het opstellen van planschaderisicoanalyses.