Historie

De oorsprong van kantoor Overwater ligt in Strijensas, gelegen in de Hoeksche Waard aan het Hollands Diep. De familie Overwater woont daar al eeuwenlang in de buurt.

Oorspronkelijk oefende de familie het vak van veerman, herbergier en boer uit. Later gingen zij ook grond beheren en werden zij rentmeester en bestuurders.
De eerste schriftelijke vermelding als rentmeester luidt dat Arij Overwater vanaf 1804 mede het beheer voerde over 'de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche'. Dat is een in het jaar 1602 ontstaan gemeenschappelijk grondbezit, dat tot op de dag van vandaag bestaat.
Sinds 1804 is er tot op heden onafgebroken al acht generaties lang een lid van de familie Overwater rentmeester geweest en aan kantoor verbonden.

In 1904 breidde het beheer van destijds P.S. Overwater zich aanzienlijk uit met onder andere het eiland Tiengemeten. Het kantoor is toen verhuisd naar Strijen.
Behalve het rentmeesterschap oefenden de opeenvolgende generaties daarna ook werkzaamheden uit als taxateur en traden voor rechtbanken op als onteigeningsdeskundige. Daarnaast waren zij actief als bestuurders, bijvoorbeeld als poldervoorzitters en dijkgraven.

Ons bijzondere kantoorpand

Het kantoor is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Strijen dat is gebouwd in 1927 in de stijl van de Amsterdamse School (voor een aanneemsom van € 16.636!). Tot op de dag van vandaag is onbekend wat het gemeentebestuur ertoe heeft gebracht voor dit toen hypermoderne ontwerp te kiezen. Bij de herinrichting van het gebouw is door ons gewerkt met de primaire kleuren van de oorspronkelijke bouwstijl en hebben we zoveel mogelijk oorspronkelijke ornamenten in stand gehouden. In de bibliotheek zitten zes prachtige glas-in-lood ramen, ontworpen door de 'De Stijl' kunstenaar Huszar.

Jubileum 200 jarig bestaan

Ter gelegenheid van ons 200-jarig bestaan is in 2004 door 'De Oudheidkundige Vereniging Het land van Strijen' een speciale uitgave van het verenigingsblad uitgebracht, waarin aandacht is besteed aan de geschiedenis van ons kantoor. Door op de afbeelding hiernaast te klikken kunt u de uitgave lezen. 
De Heraut van Strijen