Planschade aanvragen

Ik wil planschade aanvragen vanwege een schadeveroorzakende ontwikkeling (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) op mijn eigen perceel of een naastgelegen perceel.

Is er sprake van een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe omgevingsvergunning?

Nee: als de nieuwe ontwikkeling past in het geldende bestemmingsplan dan zal een aanvraag planschade niet gehonoreerd worden. Een aanvraag indienen leidt dan niet tot schadevergoeding.

Is het schadeveroorzakende bestemmingsplan of de omgevingsvergunning minder dan vijf jaar oud?

Nee: als de schadeveroorzakende maatregel meer dan vijf jaar oud is zal een aanvraag planschade niet gehonoreerd worden vanwege verjaring. Een aanvraag indienen leidt dan niet tot schadevergoeding.

Had u kennis kunnen hebben (bijvoorbeeld door publicaties van de gemeente, provincie e.d.) van de nieuwe ontwikkeling op het moment dat u uw eigendom kocht?

Ja: als de nieuwe ontwikkeling kenbaar kon zijn op het moment van aankoop is sprake van voorzienbaarheid en zal een aanvraag planschade niet gehonoreerd worden.

Verwacht u dat de schade meer is dan 5% van de waarde van uw eigendom?

Nee, als de te verwachten schade minder is dan 5% (in ieder geval minder dan de wettelijke 2%) dan zal deze niet vergoed worden omdat de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt.

Vragen? Neem dan contact op.

Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in planschade. Neem contact met ons op.