Over Ons

Missie
Het aan onze opdrachtgevers leveren van toegevoegde waarde door:

  • te werken vanuit een 'ouderwetse' betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en hun belangen;
  • vast te houden aan waarden als betrouwbaarheid en continuiteit;
  • het permanent verbeteren van de organisatie en onze kennis en
  • het steeds doorontwikkelen van de aangeboden diensten.

Motto
Ons motto is: 'kennis, advies en uitvoering'. We studeren op basis waarvan we adviseren en desgewenst passen we het advies ook toe.

Werkwijze
Wij besteden voortdurend aandacht aan de voortgang van een zaak. Daarbij zijn wij gericht op communiceren, zowel met de opdrachtgever als met de wederpartij, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling is een doorlopend aandachtspunt. Wij vinden dat noodzakelijk om zo de toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren waar u recht op hebt. Daarom blijven wij investeren in het verbeteren van ons Contract Administratie Systeem, werken we met kaartmateriaal op basis van Geografic Information Systems, bieden we de mogelijkheid van een view-functie bij beheerdossiers, zijn we overgestapt op een volledige digitale dossiervoering en worden de volgende stappen voorbereid.