Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers bestaan uit overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Wij werken door heel Nederland.


Agrariƫrs
Wij bemiddelen en adviseren in heel agrarisch Nederland, met als zwaartepunt Zuid- en Noord-Holland tot onder het Noordzeekanaal, Zeeland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant.

Interessante blog(s) uit de serie "uit de praktijk":


Bedrijven en particulieren
We kunnen voor u als ondernemer of particulier uw belangen behartigen als de overheid uw eigendom wil kopen of desnoods onteigenen. Ook als u recht heeft op een schadevergoeding, bijvoorbeeld van planschade als gevolg van een nieuw bestemmingsplan.

Interessante blog(s) uit de serie "uit de praktijk":

 

Overheden
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties) ondersteunen we door het (turn key) toepassen van de grondbeleidsinstrumenten. Gericht op het tijdig kunnen beschikken over de grond die nodig is voor uw locatie- of gebiedsontwikkeling, dan wel het veiligstellen van het kostenverhaal.

Interessante blog(s) uit de serie "uit de praktijk":
Zoeken naar een creatieve oplossing bij onteigening


Beleggers in agrarisch vastgoed
Voor verschillende beleggers treden wij al jaren en soms generaties lang op. Voor iedere belegger stellen wij een strategie op die past bij de wensen van de opdrachtgever. Zo ontstaat voor iedere opdrachtgever een maatwerk strategie waarbij de structuur van de portefeuille, ligging van het onroerend goed en toekomstverwachting de belangrijkste pijlers zijn.

Interessante blog(s) uit de serie "uit de praktijk":
Bedrijfsontwikkeling door erfpacht


Gebiedsontwikkelaars

Wij ondersteunen ontwikkelaars bij grondverwerving en (tijdelijk) beheer. Ook adviseren we over het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, kostenverhaal en het opstellen van planschaderisicoanalyses.