Ontwikkelingen binnen kantoor Overwater

Er doet zich binnen onze organisatie een memorabele ontwikkeling voor, waar wij in ‘gewone’, niet coronatijden op meerdere manieren aandacht aan zouden besteden. Dat kan nu niet maar wij willen u nu wel informeren. Zodra de gelegenheid zich voordoet zullen wij hier alsnog op passende wijze bij stil staan. 

Die ontwikkeling is dat Peter Overwater per 1 januari 2020 zijn arbeidsverhouding met Overwater en zijn voorzitterschap van het managementteam (MT) heeft beëindigd. Het voorzitterschap van het MT is overgenomen door Laurens Gräper, die samen met Jeroen Krijgsman, Jolanda Smits en Fleur Varin het managementteam vormt. Peter blijft als associé actief voor opdrachtgevers en betrokken bij de begeleiding van jongere medewerkers van ons kantoor.   

Het terugtreden van Peter is zoals gemeld een memorabel moment voor het kantoor, waarover hij zelf opmerkt:   

"Sinds 1 januari 2020 bevind ik mij in een nieuwe fase van mijn arbeidzaam leven, doordat ik mijn management- en uitvoerende werkzaamheden als rentmeester en grondzakenjurist in dienst van kantoor Overwater in Strijen heb beëindigd. Ik heb dat gedaan omdat het tijd is voor de opvolgende generatie ondernemers en ik mijn verantwoordelijkheid na bijna 40 jaar wil overdragen.  

Maar niet omdat ik wil ophouden met werken. Daarom blijf ik op associé basis verbonden met kantoor voor het voeren van mijn rentmeesters- en grondzakenpraktijk en het opleiden van jongeren. Daarnaast wil ik mij, nog meer dan in het verleden, richten op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen. Met als rode draad gebruik maken van mijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.   

Dit betekent dat voor het eerst sinds het jaar 1804 niemand van de familie Overwater meer (mede)verantwoordelijk is voor kantoor en de betrokkenheid van mijn familie op termijn helemaal zal stoppen. Dat ervaar ik als een natuurlijke ontwikkeling en vind het belangrijk dat het kantoor zelfstandig zal worden voortgezet door de huidige en toekomstige aandeelhouders."


Voor dit moment volstaan wij met deze berichtgeving, zoals gezegd zullen wij hier later nog op passende wijze bij stilstaan. Het MT wil Peter ook langs deze weg hartelijk danken voor alles wat hij voor het bedrijf Overwater gedurende nagenoeg 40 jaar heeft betekend en wij wensen hem uiteraard alle succes toe in zijn nieuwe rol als associé bij ons kantoor.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Laurens Gräper of Jeroen Krijgsman.

Hartelijke groet,
MT en Peter Overwater