Reactie Overwater op internetconsultatie 'De verborgen vervuiler: stop de CO2-uitstoot uit veen'

Nederland heeft zich gebonden aan de afspraak dat de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020, ten opzichte van 1990, ten minste 20% moet zijn verminderd. In 2030 moet de uitstoot minstens 49% zijn gedaald en in 2050 moet Nederland 95% minder uitstoten.

De uitstoot van broeikasgassen kent vele oorzaken. Eén van de oorzaken is het verlagen van de grondwaterstand in de veenweidegebieden. Tweedekamerlid Laura Bromet opende van 17 december 2018 t/m 31 januari 2019 een consultatieronde voor een initiatiefnota, die zij als kamerstuk zal indienen. Overwater heeft op de initiatiefnota gereageerd.

De internetconsultatie, de concept initiatiefnota en de reacties op de initiatiefnota zijn hier terug te lezen: https://www.internetconsultatie.nl/initiatiefnotaveen."