Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 22 januari 2020

In deze eerste nieuwsbrief van 2020 leest u onder meer over de maatschappelijke gevolgen van versnipperd grondeigendom, onteigening onder de Omgevingswet, en het regelen van toestemming bij aanleg van een kabel- en leidingnet. Daarnaast een blog in de serie 'uit de praktijk' en we stellen opnieuw een nieuwe medewerker aan u voor. Veel leesplezier!

 
Onteigenen, nu of na invoering van de Omgevingswet?

Onteigenen, nu of na invoering van de Omgevingswet?

Een belangrijk deel van de bestaande wetgeving m.b.t. ruimtelijke ordening zal worden opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet zal volgens de officiële planning per 1 januari 2021 in werking treden. Los van de vraag of deze datum gehaald zal worden, is het voor gemeenten (maar ook voor provincies en het Rijk) van belang om bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen een keuze te maken om de gereedschapskist nu open te maken om de bestaande grondbeleidsinstrumenten in te zetten of om te wachten op de Omgevingswet.

Lees verder
 
Uit de praktijk: grond verkopen voor een opdrachtgever met een maatschappelijke functie

Uit de praktijk: grond verkopen voor een opdrachtgever met een maatschappelijke functie

Overwater bemiddelt en verpacht agrarisch en landelijk vastgoed namens verschillende opdrachtgevers. Dat zijn veelal bedrijven, beleggers en particuliere opdrachtgevers. Daarnaast adviseren wij in toenemende mate ook opdrachtgevers met een maatschappelijke functie, voorbeelden zijn gemeenten, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven. Bij dit type opdrachtgever is de insteek van een verkoop van onroerend goed net even anders.

Lees verder
 
Aanleg van een kabel- en leidingnet: alternatieven voor het aanbieden van een zakelijk recht overeenkomst aan publieke en semi-publieke rechthebbenden

Aanleg van een kabel- en leidingnet: alternatieven voor het aanbieden van een zakelijk recht overeenkomst aan publieke en semi-publieke rechthebbenden

Een net is een zelfstandige onroerende zaak. Natrekking, waarbij de eigendom toevalt aan eigenaren van percelen waarin het net is gelegen, is daardoor niet aan de orde. Wel dient de leidinglegger toestemming van grondeigenaren en/of eventuele overig gerechtigden en/of gebruikers van de benodigde percelen te verkrijgen voor de aanleg en instandhouding van het net. Deze toestemming kan op verschillende manieren worden verkregen en, indien nodig, als ultimum remedium worden afgedwongen op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Lees verder
 
Maatschappelijke ontwrichting door versnipperd grondeigendom!

Maatschappelijke ontwrichting door versnipperd grondeigendom!

In het Land- en Tuinbouwbulletin van januari 2020 is ons artikel 'Maatschappelijke ontwrichting door versnipperd grondeigendom' opgenomen. Grondhandelaren kopen grond op, knippen deze op in kleine percelen en verkopen deze aan particulieren. Kopers wordt daarbij voorgehouden dat de opgeknipte percelen 'warme' grond betreft, waarvoor daarom veel méér dan de agrarische waarde moet worden betaald. Echter, zonder op geld waardeerbare aanwijzingen die een hogere prijs rechtvaardigen. De enige partij die hier flink aan verdient is de grondhandelaar. Natuurlijk is het allereerst de verantwoordelijkheid van kopers, maar de maatschappelijke gevolgen gaan verder. Die zijn beschreven in het artikel, gericht op het verder voeren van de ons inziens noodzakelijke discussie en het nemen van maatregelen.

Lees verder
 
Twee nieuwe registraties bij NRVT

Twee nieuwe registraties bij NRVT

In 2019 zijn twee van onze grondzakenjuristen, Sheila van Gemeren en Olaf van den Broek, als geregistreerd taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed toegevoegd aan het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

Lees verder
 
Even voorstellen: Annemiek van de Zande

Even voorstellen: Annemiek van de Zande

Mijn naam is Annemiek van de Zande, 24 jaar en opgegroeid in de mooie Hoeksche Waard op een boerderij in Nieuw-Beijerland. Op 1 december jl. ben ik als Junior rentmeester gestart bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Lees verder
 
Stage bij Overwater

Stage bij Overwater

Niek Westerlaken studeert 'Tuin-Akkerbouw ondernemerschap' aan de Aeres Hogeschool in Dronten en volgt de minor 'Vastgoed en Makelaardij'. Onderdeel van de minor is een stage bij een rentmeesterskantoor of in de makelaardij. Niek volgde zijn stage bij Overwater Rentmeesterskantoor. 

Lees verder
 
Terugkijken: Overwater te zien bij RTLZ

Terugkijken: Overwater te zien bij RTLZ

Onlangs was Overwater te zien in het RTLZ programma 'De Barometer' met een item over beleggen in agrarisch vastgoed. Heeft u de uitzending gemist? Het item is nu terug te zien op onze site. 

Lees verder
 
TE KOOP: zeer modern akkerbouwbedrijf te De Heen

TE KOOP: zeer modern akkerbouwbedrijf te De Heen

Modern akkerbouwbedrijf met vrijstaande woning met garage, bewaarschuren, werktuigenberging, erf, ondergrond en percelen bouwland en dijkpercelen, totaal groot ruim 72 ha (mogelijk uit te breiden tot 130 ha), gelegen te 4655 SH De Heen (NB), Van Haaftenweg 2.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven