Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief mei 2020

Ook in deze bijzondere tijden houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen in ons vakgebied en binnen onze organisatie. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de Regionale Energie Strategie, de stikstofproblematiek en kostenverhaal in de Omgevingswet. Daarnaast introduceren we een nieuwe blogreeks waarmee we een inkijkje geven in de agrarische bedrijven van onze medewerkers. Veel leesplezier!

 
Stikstofproblematiek

Stikstofproblematiek

Ondanks de roerige tijd waarin we ons allen momenteel bevinden wegens COVID-19, staan de ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek allesbehalve stil. Daarom hieronder, op hoofdlijnen, de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na onze blog van 24 februari 2020.

Lees verder
 
Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd door de regering. Doel is de landelijke CO2 uitstoot drastisch te verminderen onder andere door middel van een energietransitie. In de Regionale Energie Strategie (RES) speelt energieopwekking uit zon en wind een rol, naast bijvoorbeeld de aanleg van warmteleidingen en -netten. Ten behoeve van een effectieve aanpak is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s, die ieder moeten bepalen hoe die energietransitie het best kan worden vormgegeven. Iedere regio zal een RES opstellen.

Lees verder
 
Een kijkje in het leven van onze medewerkers buiten Overwater

Een kijkje in het leven van onze medewerkers buiten Overwater

Kantoor Overwater heeft veel praktische kennis in huis. Daarom komen tijdens deze en de navolgende nieuwsbrieven collega's aan het woord die 'thuis' een (agrarisch) bedrijf bestieren. De aftrap van deze blogreeks wordt verzorgd door Julian Bartels, 22 jaar, werkzaam als Junior rentmeester.

Lees verder
 
Vonnis Hedwigepolder leest als overzichtsuitspraak voor vaststellen schadeloosstelling

Vonnis Hedwigepolder leest als overzichtsuitspraak voor vaststellen schadeloosstelling

Partijen hebben in de gerechtelijke procedure met betrekking tot de onteigening van de Hedwigepolder alle procedurele mogelijkheden benut, wat een mooi overzicht van alle mogelijkheden oplevert, zoals beschreven in bijgaand artikel verschenen in het Land- en Tuinbouwbulletin nr. 5 (mei 2020). 

Lees verder
 
De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2019: een analyse - deel 2

De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2019: een analyse - deel 2

Traditiegetrouw verzorgen wij jaarlijks - in twee delen - een analyse van de Koninklijke Besluiten tot onteigening in het Land- en Tuinbouw Bulletin. In dit tweede deel gaan we in op de meest opvallende KB's uit 2019, die aan de hand van de Kroonbeoordelingsmaatstaven noodzaak en urgentie worden geanalyseerd. 

Lees verder
 
Het venijn zit in de staart, kostenverhaal in de Omgevingswet

Het venijn zit in de staart, kostenverhaal in de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom zal opgaan in de Omgevingswet. (Te) kort samengevat komt het neer op oude wijn in nieuwe (procedurele) zakken, behalve wat betreft één onderdeel. Dat betreft het kostenverhaal, dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer aanzienlijk is gewijzigd ten opzichte van het voorstel van de minister. Reden om daar aandacht aan te besteden in een artikel verschenen in het Land- en Tuinbouwbulletin van april 2020. 

Lees verder
 
TE KOOP: Ruim 20 ha bouwland in De Heen

TE KOOP: Ruim 20 ha bouwland in De Heen

Het recht van erfpacht van een perceel bouwland met een oppervlakte van 20.04.72 ha, gelegen aan de Heense Molenweg in De Heen.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven