Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief november 2020

In deze nieuwsbrief besteden we veel aandacht aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast leest u onder meer over de stikstofproblematiek en het maatschappelijk nadelige fenomeen versnipperd grondeigendom. Ook stellen wij graag een nieuwe medewerkster aan u voor. Veel leesplezier! 
 

 
Er moet NU worden beslist over het definitief wel of niet invoeren van de Omgevingswet.

Er moet NU worden beslist over het definitief wel of niet invoeren van de Omgevingswet.

De afgelopen weken zijn door Peter Overwater en Diana Frikkee verschillende blogs geschreven over de problematiek rondom de invoering van de Omgevingswet en het DSO (Digtaal Stelsel Omgevingswet). Klik hieronder om de blogreeks te lezen.

Lees verder
 
De maatschappelijke nadelige gevolgen van versnipperd eigendom, onteigening en bijzondere ongeschiktheid

De maatschappelijke nadelige gevolgen van versnipperd eigendom, onteigening en bijzondere ongeschiktheid

De maatschappelijke nadelige gevolgen van versnipperd eigendom worden steeds zichtbaarder. Het gaat niet meer alleen om een verwerpelijk businessmodel en slachtoffers. Het fenomeen heeft zo'n grote vlucht genomen dat er inmiddels ook sprake is van een behoorlijke impact op de ruimtelijke ordening.

Lees verder
 
Opkoopregeling veehouderij, vrijwillig of eigenlijk verplicht?

Opkoopregeling veehouderij, vrijwillig of eigenlijk verplicht?

De overheid zet in op het reduceren van o.a. de door de veehouderij veroorzaakte stikstofdepositie, in het bijzonder bij stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden.Eerder gebeurde dat alleen door beëindigingsregelingen, waarbij de op te geven mest- productierechten en de waardevermindering van de bedrijfsgebouwen werden vergoed. Ook in het voorliggende wetsvoorstel Stikstof reductie en natuurverbetering is een beëindigingsregeling opgenomen. Nieuw is dat het wetsvoorstel ook voorziet in een opkoopregeling van bedrijven

Lees verder
 
Onteigeningsprocedure wel of niet in gang zetten voor 1 januari 2022; een strategische keuze

Onteigeningsprocedure wel of niet in gang zetten voor 1 januari 2022; een strategische keuze

Met de komst van de Omgevingswet zal het instrument onteigening en met name de administratieve onteigeningsprocedure ingrijpend veranderen. In dit blog worden de huidige en de nieuwe procedure kort uiteengezet. Daarna volgen overwegingen die leiden tot ons advies om nu het nog kan gebruik te maken van de huidige procedure bij bestemmingsplanonteigeningen.

Lees verder
 
Een kijkje in het leven van onze medewerkers buiten Overwater - deel 4

Een kijkje in het leven van onze medewerkers buiten Overwater - deel 4

Kantoor Overwater heeft veel praktische kennis in huis. Daarom komen in deze blogreeks collega's aan het woord die 'thuis' een (agrarisch) bedrijf bestieren. In deze editie is woord aan Laurens Gräper, manager van het Rentmeesterskantoor.

Lees verder
 
Even voorstellen: Raisa den Otter

Even voorstellen: Raisa den Otter

Sinds 1 november jl. is Raisa den Otter werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau als jurist grondzaken. Zij stelt zich graag aan u voor. 

Lees verder
 
Studiemiddag: Aanleg van kabels en leidingen

Studiemiddag: Aanleg van kabels en leidingen

Op dinsdag 8 december 2020 organiseert Overwater in samenwerking met het Instituut voor Agrarisch Recht een studiemiddag over de aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet. Aan de bijeenkomst kan zowel fysiek als online worden deelgenomen.

Lees verder
 
TE KOOP: Akkerbouwbedrijf in Oud-Vossemeer

TE KOOP: Akkerbouwbedrijf in Oud-Vossemeer

Akkerbouwbedrijf aan de Hollaereweg 10 te 4698 PH Oud-Vossemeer, bestaande uit een vrijstaand woonhuis, bedrijfsloods, tuin, erf en ondergrond en percelen akkerbouwland ter grootte van 61.85.40 ha, waarvan circa 50 ha huiskavel.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven