Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 12 maart 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de Aanvullingswet Grondeigendom, het vervallen van betalingsrechten en over de Overwater Academie. Daarnaast een blog in de serie 'uit de praktijk' en een update met betrekking tot de stikstofproblematiek. Veel leesplezier!

 
Update en mogelijke kansen van de aanpak stikstofproblematiek

Update en mogelijke kansen van de aanpak stikstofproblematiek

Op 7 februari 2020 heeft landbouwminister Carola Schouten een Kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek gestuurd naar de Tweede Kamer. Het Kabinet stelt financiële middelen beschikbaar om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Lees verder
 
Overwater Academie zorgt voor het intern delen van kennis

Overwater Academie zorgt voor het intern delen van kennis

Kantoor Overwater heeft het verwerven en delen van kennis hoog in het vaandel staan. Deze kennis komt samen in Overwater Kenniscentrum, afgekort tot ‘OKC’. OKC organiseert onder meer periodieke studiebijeenkomsten, voor en door collega's, onder de naam ‘Overwater Academie’. In 2019 heeft Overwater Academie de eerste cursusavonden georganiseerd, met als thema ‘Schadeloosstelling en grondbeleid anno nu’. In februari 2020 zijn er opnieuw cursusavonden georganiseerd, ditmaal met als thema ‘Rentmeesterij anno nu’.

Lees verder
 
Uit de praktijk: Behoefte aan meer dan alleen het toepassen van grondbeleidsinstrumenten

Uit de praktijk: Behoefte aan meer dan alleen het toepassen van grondbeleidsinstrumenten

In toenemende mate merk ik in mijn praktijk dat er behoefte is aan meer dan bijvoorbeeld alleen een vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht of het voeren en verzorgen van een (administratieve) onteigeningsprocedure. Voor opdrachtgevers staat het doel (lees: het tijdig beschikken over gronden ten behoeve van het realiseren van een succesvolle gebiedsontwikkeling) centraal en niet zozeer de daarvoor benodigde middelen (vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht of een onteigeningsprocedure).

Lees verder
 
De Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken!

De Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken!

In het blad De Landeigenaar van maart 2020 is opgenomen het door Diana Frikkee en Peter Overwater geschreven artikel Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken. De in het artikel gestelde vragen over het stemgedrag in de Kamer zijn beantwoord, de wet is aangenomen. De conclusie van oude wijn in nieuwe zakken blijft.

Lees verder
 
28 mei a.s. studiemiddag Versnipperd grondeigendom

28 mei a.s. studiemiddag Versnipperd grondeigendom

Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater organiseren op 28 mei 2020 de studiemiddag Versnipperd grondeigendom. Het door handelaren voor de agrarische waarde kopen van percelen agrarische grond, die vervolgens opknippen in kleine stukken en dan verkopen voor een te hoge niet-marktconforme prijs, wordt algemeen beschouwd als misleiding en oplichting en zorgt voor ernstige versnippering van grondeigendom en -gebruik. Deze studiemiddag ziet op dit steeds omvangrijker wordende en actuele onderwerp.

Lees verder
 
Voorkom het vervallen van betalingsrechten

Voorkom het vervallen van betalingsrechten

Elk jaar geeft u bij de Gecombineerde Opgave aan of u de betalingsrechten wil laten uitkeren. Per 2020 vervalt een overschot aan betalingsrechten als u deze 2 jaar op rij niet benut heeft. Om het vervallen te voorkomen kunt u de rechten verkopen, verhuren of land pachten of kopen.Wij bemiddelen in betalingsrechten en percelen grond. Bent u op zoek naar betalingsrechten en/of grond of overweegt u te willen verkopen? Neem dan contact op met Julian Bartels.

Lees verder
 
VACATURE - Jurist Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

VACATURE - Jurist Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Wij zijn op zoek naar een Jurist Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heb je een juridische achtergrond en belangstelling voor alles wat met grondzaken en gebiedsontwikkeling te maken heeft? Wij gaan dan graag met je in gesprek!

Lees verder
 
TE KOOP: Boerderij met vrijstaande woning en bedrijfsgebouwen te Steenbergen

TE KOOP: Boerderij met vrijstaande woning en bedrijfsgebouwen te Steenbergen

Boerderij met vrijstaande woning, ligboxenstal, jongveestal en overige bedrijfsgebouwen, erf, ondergrond en landerijen, totaal groot 19.79.60 ha, gelegen te (4651 VH) Steenbergen, Visvlietseweg 2.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven