Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 5 april 2019

In deze nieuwsbrief leest u onder meer interessante artikelen over  familiepacht, fosfaatrechten en de gevolgen van dijkversterking. Daarnaast een nieuwe blog in de reeks 'uit de praktijk' en nieuws rondom ons 215-jarig bestaan. Wij wensen u veel leesplezier!

 
Fosfaatrechten zijn van de pachter, verpachter heeft aanspraak op fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn van de pachter, verpachter heeft aanspraak op fosfaatrechten

Met ingang van januari 2018 zijn aan alle melkveebedrijven in Nederland fosfaatrechten toegekend met als doel de fosfaatproductie door rundvee te beperken. Aangezien bij veel melkveebedrijven sprake is van verpachte gebouwen en/of grond, is de vraag aan de orde of de verpachter aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Deze vraag is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord in het arrest van 26 maart 2019.

Lees verder
 
Bedrijfsoverdracht door middel van familiepacht

Bedrijfsoverdracht door middel van familiepacht

Door een wijziging van de inkomstenbelasting per 7 december 2018, zullen tweede pachtersvoordelen die ‚Äčna 30 juni 2019 gerealiseerd worden niet meer onder de landbouwvrijstelling vallen. Als u hiermee te maken heeft en de gronden zou willen overdragen, kan het raadzaam zijn dit te doen voor 1 juli 2019.

Lees verder
 
Gevolgen van dijkversterking

Gevolgen van dijkversterking

In de komende jaren zal een groot aantal zeedijken en rivierdijken versterkt worden, dit vloeit voort uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Diverse waterschappen en hoogheemraadschappen voeren momenteel onderzoeken aan de dijken uit en stellen projectplannen voor de dijkversterking op.

Lees verder
 
Uit de praktijk: te goeder trouw

Uit de praktijk: te goeder trouw

Een voormalig landbouwer komt na een geruime tijd als weduwnaar zelfstandig op de boerderij gewoond te hebben te overlijden. De onderneming was al geruime tijd gestaakt, de landerijen waren al verkocht. Hetgeen dat nog resteerde was de woning en een ruime landbouwloods die na het staken van de onderneming leeg was komen te staan.

Lees verder
 
Expositie '215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken' in Museum Het Land van Strijen.

Expositie '215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken' in Museum Het Land van Strijen.

Sinds begin maart is de tweede expositie van dit jaar van de Oudheidkundige vereniging “Het land van Strijen” in het museum aan de Kerkstraat 47 te Strijen te zien. De expositie staat in het teken van 215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken in Strijensas en Strijen.

Lees verder
 
Boekje 'Strijensas als zelfstandige gemeente 1817-1855' nu te downloaden

Boekje 'Strijensas als zelfstandige gemeente 1817-1855' nu te downloaden

Ter gelegenheid van het 215 jarig bestaan van ons kantoor is het boekje 'Strijensas als zelfstandige gemeente 1817-1855' opnieuw uitgebracht. P.S. Overwater (1877-1956) beschreef omstreeks 1944 in dit boekje het hoe en waarom van het instellen en weer opheffen van Strijensas als zelfstandige gemeente.

Lees verder
 
Stage bij Overwater

Stage bij Overwater

Van november 2018 tot februari 2019 heb ik stage mogen lopen bij Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleid Adviesbureau. Tijdens mijn opleiding (Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Rentmeesterij, aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp) heb ik al veel kunnen leren over grondbeheer en -beleid, hoewel de nadruk binnen de studie vanzelfsprekend lag op de Nederlandse bos- en natuurgronden.

Lees verder
 
TE KOOP: modern melkveebedrijf in Kerkwerve

TE KOOP: modern melkveebedrijf in Kerkwerve

Modern melkveebedrijf met woonhuis, ligboxenstal, werktuigenloods, sleufsilo's, erf, ondergrond, camping en landerijen ter grootte van 35.13.20 ha, gelegen te 4321 TK Kerkwerve, Papeweg 2.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven