Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 1 maart 2021

In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar leest u onder meer over de Regionale Energie Strategie├źn, de stand van zaken m.b.t. de prijsvorming van stikstof, dijkversterking en de belangrijkste aandachtspunten bij nadeelcompensatie. Daarnaast staat er deze maand een online studiemiddag op het programma over het toepassen van grondbeleidsinstrumenten in de gemeentepraktijk. Veel leesplezier!
 

 
De stand van zaken met betrekking tot prijsvorming van stikstof

De stand van zaken met betrekking tot prijsvorming van stikstof

Een aanzet van Overwater Rentmeesterskantoor tot het beantwoorden van de vraag wanneer stikstofemissie een extra waarde toekomt doordat deze buiten de landbouw kan worden verkocht.

Lees verder
 
Regionale Energie Strategie: meer van hetzelfde?

Regionale Energie Strategie: meer van hetzelfde?

Zonneparken zijn steeds meer een gewoon onderdeel van het Nederlandse landschap aan het worden. Het grootschalig ontwikkelen van zonneparken is niet zonder controverse.

Lees verder
 
Dijkversterking actueel

Dijkversterking actueel

In de komende jaren zal een belangrijk deel van de dijken langs de grote rivieren in ons land opnieuw versterkt worden. De dijken dienen aan nieuwe normen te voldoen om de veiligheid te waarborgen, mede met het oog op de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.

Lees verder
 
De verdwijning van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan onder de Omgevingswet

De verdwijning van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan onder de Omgevingswet

Op basis van de huidige stand van zaken treedt de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking. Daarmee verandert de procedure voor het wijzigen van het juridisch bindende ruimtelijke plan. In deze blog gaan wij in op wat dit betekent voor de wijzigingsbevoegdheid die nu nog op basis van de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’) in een bestemmingsplan kan worden opgenomen maar na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer in een omgevingsplan.

Lees verder
 
Valkuilen bij vestiging gemeentelijk voorkeursrecht - deel 2

Valkuilen bij vestiging gemeentelijk voorkeursrecht - deel 2

In de nieuwsbrief van september 2020 heeft Olaf van den Broek gewezen op valkuilen bij het vestigen van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). In dit blog wordt - in vervolg op deze eerdere blog –  ingegaan op de wettelijke grondslag voor vestiging van een voorkeursrecht en ook weer tips geboden om ook hier valkuilen te vermijden. 

Lees verder
 
Online studiemiddag: de gemeentepraktijk en het toepassen van grondbeleidsinstrumenten

Online studiemiddag: de gemeentepraktijk en het toepassen van grondbeleidsinstrumenten

Op dinsdag 16 maart organiseert Overwater Grondbeleid Adviesbureau een online studiemiddag over de gemeentepraktijk en het toepassen van grondbeleidsinstrumenten. Deelname aan deze studiemiddag is kostenloos. Klik hieronder voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Lees verder
 
De belangrijkste aandachtspunten bij nadeelcompensatie

De belangrijkste aandachtspunten bij nadeelcompensatie

De overheid handelt in het algemeen belang ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. Als gevolg van dat handelen kan een bedrijf of particulier schade lijden, die voor compensatie in aanmerking kan komen. Klik hieronder om de belangrijkste aandachtspunten bij nadeelcompensatie te bekijken. 

Lees verder
 
TER BEMIDDELING GEVRAAGD: landbouwgrond, boerderijen en woonobjecten in het landelijk gebied.

TER BEMIDDELING GEVRAAGD: landbouwgrond, boerderijen en woonobjecten in het landelijk gebied.

Door aanhoudende vraag ter bemiddeling gevraagd: landbouwgrond, boerderijen en woonobjecten in het landelijk gebied. Voor een opdrachtgever zoeken we een (vlees)veehouderij met circa 25 ha in West Brabant.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven