Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief juni 2019

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de aangepaste pachtprijzen, inhoudelijk procesmanagement bij grondverwerving en de vijf belangrijkste misverstanden over beleggen in landbouwgrond. Daarnaast blikken we terug op een geslaagde familiedag voor onze medewerkers. Veel leesplezier!

 
Uit de praktijk: inhoudelijk procesmanagement, ook bij grondverwerving voor gebiedsontwikkeling

Uit de praktijk: inhoudelijk procesmanagement, ook bij grondverwerving voor gebiedsontwikkeling

Een duidelijke ontwikkeling van dit moment is het steeds meer de nadruk komen te liggen op het aanbieden van onze diensten als onderdeel van een proces. Het gaat niet alleen om het vestigen van een voorkeursrecht of voeren van een onteigeningsprocedure, maar om het tijdig ter beschikking krijgen van de grondposities voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling.

Lees verder
 
Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. In onze praktijk komen wij verschillende misverstanden over beleggen in landbouwgrond tegen. In deze blog zetten we de vijf belangrijkste op een rij.

Lees verder
 
Aanpassing pachtprijzen 2019

Aanpassing pachtprijzen 2019

Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2019. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2013-2017. De pachtnormen 2019 stijgen in 9 van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2018. De regionormen kennen opnieuw een grote variatie met als grootste uitschieters een stijging van +17% in het Centraal veehouderijgebied en een daling van -38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Lees verder
 
Een analyse van de Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2018

Een analyse van de Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2018

In het voorjaar van 2019 verscheen in het Land- en Tuinbouwbulletin een tweedelig artikel geschreven door Olaf van den Broek en Erik Pekelder. In dit artikel worden de Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2018 geanalyseerd. 

Lees verder
 
215 jaar Overwater: onze historie

215 jaar Overwater: onze historie

In het kader van ons jubileumjaar lijkt het ons leuk de historie van ons kantoor met u te delen. In 2004 is door 'De Oudheidkundige Vereniging Het land van Strijen' een speciale uitgave uitgebracht, waarin de historie van kantoor Overwater uitgebreid is beschreven. Klik hieronder om de uitgave te lezen.

Lees verder
 
Overwater kijkt terug op geslaagde familiedag voor de medewerkers

Overwater kijkt terug op geslaagde familiedag voor de medewerkers

Ter gelegenheid van het 215-jarig jubileum in 2019 en de herinrichting van het kantoorpand eind 2018, organiseerde Overwater op 6 april jl. een feestelijke bijeenkomst voor haar medewerkers en hun familie. 

Lees verder
 
Cursus Aanvullingswet Grondeigendom (Omgevingswet)

Cursus Aanvullingswet Grondeigendom (Omgevingswet)

Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater organiseren op 28 november 2019 de cursus Aanvullingwet Grondeigendom. Deze cursus geeft inzicht in de aanpassingen voor de praktijk veroorzaakt door de Aanvullingswet Grondeigendom, voor Wvg, onteigening, kostenverhaal en landinrichting. Sprekers zijn Willem Bruil, Sander van den Broek, Willem Van der Werf, Jeroen Rheinfeld en Peter Overwater.

Lees verder
 
TE KOOP: woonboerderij geschikt voor dubbele bewoning te Strijensas

TE KOOP: woonboerderij geschikt voor dubbele bewoning te Strijensas

Op één van de mooiste locaties in de Hoeksche Waard ligt deze woonboerderij aan de Buitendijk 23 te Strijensas. De woonboerderij is geschikt voor dubbele bewoning, met bijgebouwen (stal met 4 paardenboxen), tuin en weiland, totaal groot 11.000 m². 

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078 674 9494 | info@overwater.nl | www.overwater.nl

Uitschrijven