Gegeven cursussen en presentaties


 

Taxeren bij bedrijfsopvolging

Op 26 september 2019 organiseerde de NVR, VvARA, VLB en VASN een netwerkbijeenkomst met als thema 'Agrarische bedrijfsopvolging 2019'. Cor van Zadelhoff was één van de sprekers en gaf een presentatie over taxeren bij bedrijfsopvolging. 

Onteigening en dijkversterking

Op 5 september 2019 gaf Erik Pekelder een introductie over onteigening en dijkversterking tijdens het jaarlijkse seminar van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VVOR).

Nadeelcompensatie bij onevenredige schade als gevolg van vernatting van veenweidegronden

Op 4 juli 2019 waren Sylvia Batenburg en Addie Streefkerk te gast bij de FPG op de proefboerderij in Zegveld. Hier worden proeven gedaan met vernatting van veenweidegebieden. Addie gaf een presentatie over nadeelcompensatie bij onevenredige schade als gevolg van vernatting van veenweidegronden.

Taxeren en de Omgevingswet

Op 16 april 2019 verzorgde Peter Overwater tijdens de VastgoedPRO vakdag in Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome een presentatie over taxeren en de Omgevingswet voor de Afdeling Taxateurs.

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 28 maart 2019 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.

Leergang Onteigeningsrecht

Op 14 maart 2019 trad Diana Frikkee op als docent tijdens de leergang Onteigeningsrecht van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

Ondernemend stoppen

Op 28 februari 2019 verzorgden Schil Herweijer en Arno Huysmans een presentatie met het thema 'Ondernemend stoppen' tijdens een bijeenkomst van leden van Weegbrug te Oosterland. 

Grond in gebruik of bezit?

Op 29 januari 2019 gaf Peter de Bruin een gastpresentatie over grondgebruik en grondbezit tijdens een klantenbijeenkomst van accountantskantoor Accon.avm in Noordgouw.

Eigentijds grondbezit

Op 12 december 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Hoeksche Heren in Mijnsheerenland. 

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 29 maart 2018 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. (g.colpaert@overwater.nl; s.vangemeren@overwater.nl)

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 29 maart 2018 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.

Eigentijds grondbezit

Op 21 maart 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Federatie Particulier Grondbezit.

Taxatie en grondgebruik

Op 15 februari 2018 gaf Peter Overwater een lezing over taxatie en grondgebruik tijdens een bijeenkomst van het ABN AMRO Agriteam in Utrecht. 

Omgevingswet en grondbeleid

Op 19 april 2017 heeft Peter Overwater op de Themadag Landelijk Vastgoed een presentatie gegeven over de Omgevingswet en grondbeleid.

Lusten of lasten van landbouwgrond

Arno Huysmans heeft op 9 januari 2017 een lezing verzorgd voor de Studieclub Deurne e.o. over de lusten of lasten van landbouwgrond.

Peter Overwater heeft FPG vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op 20 april 2016 heeft Peter Overwater de Federatie Particulier Grondbezit vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over wijziging Onteigeningswet. Voor zijn bijdrage, zie het bijgaande artikel.
Lees artikel

Leergang Onteigeningsrecht

Diana Frikkee is op 10 maart 2016 als docent opgetreden tijdens de leergang Onteigeningsrecht. 
Lees artikel

Actualiteitendag Agrarisch Recht

Op vrijdag 15 januari 2016 is in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. Namens Overwater Kenniscentrum heeft Peter Overwater gesproken over 'Omgevingswet en Grondbeleid'.
Voor meer informatie over deze dag, klik HIER.

Grond: een lust of een last

Op 23 november 2015 heeft Arno Huysmans een presentatie verzorgd voor de Studieclub Steenbergen e.o. met als onderwerp 'Grond: een lust of een last'. 

Eliminatie

Op vrijdag 16 januari 2015 heeft Peter Overwater op de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2015 van het Instituut voor Agrarisch Recht het onderdeel 'Eliminatie' verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater.

Wereldlezing over 'Grondbeleid en grondpolitiek, een explosief mengsel'

Op 19 juni 2014 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater een presentatie gehouden op de Wereldlezing over 'Grondbeleid en grondpolitiek, een explosief mengsel', georganiseerd door het KLV Wageningen Alumni Network en Wageningen Academy. Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op deze avond als voorzitter opgetreden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater of Diana Frikkee. (p.overwater@overwater.nl; d.frikkee@overwater.nl)

Op goede gronden onderhandelen

Op 27 februari 2014 heeft de studiebijeenkomst van de NVB 'Op goede gronden onderhandelen' plaatsgevonden. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater en mr. M. (Michel) van Putten hebben hieraan een bijdrage geleverd door een inleiding te geven met als thema: 'Hoe onderhandel je met gemeenten over grondexploitatiebijdragen?'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater of Michel van Putten. (p.overwater@overwater.nl; m.van.putten@overwater.nl)

Het genot van grond

Op 3 februari 2014 heeft de heer ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans een presentatie gehouden bij Studieclub Voorne over het genot van grond. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Taxatie Agrarische Objecten

Voor de cursisten van de cursus Taxatie Agrarische Objecten 2012-2014 van het CAH Vilentum in Dronten heeft ing. P. (Pieter) Kerkstra op 24 januari 2014 een inleiding verzorgd. De inleiding ging over de basiskennis van pacht en pachtprijzen en het zakelijk recht van erfpacht. Een praktische cursus met veel praktijkmateriaal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Investeren schaalvergroting grondgebonden landbouw

Op 12 december 2013 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk een studiedag verzorgd, met als onderwerp 'Vier financieringsvormen schaalvergroting grondgebonden landbouw'. De schaalvergroting voltrekt zich razendsnel, naast de traditionele bancaire financieringsbron dienen er zich nieuwe financieringsvormen aan. Arno Huysmans en Peter Overwater van ons kantoor hebben deze dag onder andere een presentatie gehouden met als onderwerpen respectievelijk 'Stoppende boer wordt belegger' en 'Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt'. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans RT en/of mr. P.S.A. (Peter) Overwater. (a.huysmans@overwater.nl; p.overwater@overwater.nl)

Verdiepingscursus Taxeren Agrarische Objecten 2013

Op 13 november 2013 heeft ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans de module Koop en Verkoop verzorgd tijdens de Verdiepingscursus Taxeren Agrarische Objecten 2013. Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Kabels en Leidingen

Op 27 juni 2013 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk een studiedag verzorgd, met als onderwerp 'Kabels en Leidingen'. Kabels en leidingen staan in de belangstelling, doordat er veel nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit gebeurt ook door commerciële partijen en voor commerciële doeleinden, daardoor is er discussie ontstaan over het wel of niet moeten betalen voor het gebruik van grond. De Belemmeringenwet Privaatrecht zal worden vervangen, ter discussie staat of in de nieuwe wet een recht op betaling voor het gebruik moet worden opgenomen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. P.S.A. (Peter) Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Rendement landbouwgrond

Op 28 mei en 4 juni 2013 hebben Overwater Rentmeesterskantoor en Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau informatieavonden verzorgd met als thema Duurzaam in gebruik geven van landbouwgrond met rendement. Tijdens deze informatieavonden zijn onder andere de onderwerpen reguliere pacht, erfpacht, pachtclaim, landbouwvrijstelling en Box 1/Box 3 aan de orde gekomen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans of ing. P. (Pieter) Kerkstra. (a.huysmans@overwater.nl/p.kerkstra@overwater.nl)

Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat

ing. P. (Pieter) Kerkstra heeft op 9 april 2013 een lezing gegeven voor de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat over het beheer van agrarische onroerende zaken, pacht en pachtprijzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Rentmeestersopleiding

Voor Reed Business Opleidingen heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee op 22 en 31 januari 2013 de module Grondbeleid verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 8 januari 2013 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast en de ontwikkelingen op het gebied van grond(beleidsinstrumenten). Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 8 januari 2013 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast en de ontwikkelingen op het gebied van grond(beleidsinstrumenten). Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Landbouw en Water

Op 6 december 2012 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk weer een studiedag verzorgd. Deze keer was het onderwerp: Landbouw en Water. Water is van groot belang voor de landbouw en daarmee ook de wettelijke regelingen, de kwaliteit en de beschikbaarheid van water. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Studiedag Publiekrechtelijke schadevergoedingen

Op 20 september 2012 heeft de derde gezamenlijk door IAR en Overwater Kenniscentrum georganiseerde studiedag van dit jaar plaatsgevonden met als onderwerp: Publiekrechtelijke schadevergoedingen en landbouw: algemene grondslagen, de verschillende toepasselijke wetten, de procedure, grondslagen en actuele jurisprudentie, met sprekers uit de wetenschap en de praktijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Webinar Pachtprijzenbesluit 2012

Op 11 juli 2012 heeft Overwater Rentmeesterskantoor BV een webinar verzorgd met als onderwerp Pachtprijzenbesluit 2012. Tijdens deze webinar zijn de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijs en de herzieningen per 1 juli 2012 besproken. De spreker van het webinar was de heer ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Kabels en leidingen

Op 21 juni 2012 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht een cursus Kabels en leidingen verzorgd. Tijdens deze cursus zijn de stand van zaken met betrekking tot schadeloosstelling besproken en de (komende) wetgeving en rechtspraak. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft onder andere gesproken over de praktijk van het aanleggen van leidingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Studiedag Natuurbeheer

Studiedag Natuurbeheer
Overwater Kenniscentrum heeft in samenwerking met het Instituut voor Agrarisch Recht op 19 april 2012 in Kasteel De Vanenburg te Putten een studiedag Natuurbeheer georganiseerd. Natuurbeheer is volop in beweging. De studiedag had als doel een actueel overzicht te geven van de stand van zaken met betrekking tot beleid, geldende en verwachte wetgeving en recente rechtspraak.
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op deze dag een presentatie gegeven met als titel: 'Verkoop gronden: gevolgen voor grondmarkt' over de stand van zaken op de grondmarkt, het wegvallen van kopers en nieuwe ontwikkelingen op de beleggersmarkt. Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Recente ontwikkelingen op de agrarische vastgoedmarkt

Recente ontwikkelingen op de agrarische vastgoedmarkt
Kluwer heeft op 7 maart 2012 te Bunnik in samenwerking met Overwater de spitsuurstudie 'Recente ontwikkelingen op de agrarische vastgoedmarkt' georganiseerd. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater en ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans hebben hier presentaties gegeven over respectievelijk de ontwikkelingen op de agrarische vastgoedmarkt en de nieuwe mogelijkheden met beleggers in landbouwgrond. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater of Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Juridisch kader grondexploitatie
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 15 november 2011 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Vastgoeddag Waterleidingbedrijven

Vastgoeddag Waterleidingbedrijven
Op verzoek van Drinkwaterbedrijf Oasen NV heeft ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans RT op 9 november 2011 een presentatie gegeven over vastgoed voor waterleidingbedrijven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Presentatie studieclub

Presentatie studieclub Sint Oedenrode e.o.
Op 20 oktober 2011 hebben ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans RT en F. (Frans) Merkens RT een presentatie gegeven bij de Studieclub Sint Oedenrode e.o. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
- Pachtrecht & Pachtprijzenbesluit
- Grond in een quotumloos tijdperk 
- Bestemmingsplan actueel
- Functiewijziging en volledige schadeloosstelling
- Landbouwvrijstelling
Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Arno Huysmans (a.huysmans@overwater.nl) of Frans Merkens (f.merkens@overwater.nl).

Wet tot gedogen van werken van algemeen belang

Wet tot gedogen van werken van algemeen belang
Op initiatief van LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft op 19 oktober 2011 te Nijkerk een expertmeeting plaatsgevonden met als uitgangspunt dat door leidingleggers betaald moet worden aan eigenaren. Deze middag was mede georganiseerd ter voorbereiding op de Wet tot gedogen van werken van algemeen belang. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op deze middag opgetreden als middagvoorzitter/forumdiscussieleider.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Relatie Grondexploitatiewet en Onteigeningswet

Relatie Grondexploitatiewet en Onteigeningswet
Op donderdag 7 april 2011 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op de Voorjaarsvergadering van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) een presentatie gehouden over de relatie tussen de Grondexploitatiewet en de Onteigeningswet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Regionale bijeenkomsten Federatie Particulier Grondbezit

Regionale bijeenkomsten Federatie Particulier Grondbezit
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op de regionale bijeenkomsten voor leden-verpachters van de Federatie Particulier Grondbezit op
- woensdag 19 januari 2011 te Donkerbroek, Friesland
- woensdag 26 januari 2011 te Weert
- donderdag 27 januari 2011 te Dordrecht en
- woensdag 2 februari 2011 te Deventer
een presentatie en toelichting gegeven op de concept pachtvisie Federatie Particulier Grondbezit. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Stand van zaken grondbeleid

Stand van zaken grondbeleid
Voor de Algemene Ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 13 december 2010 een presentatie gehouden getiteld 'Stand van zaken grondbeleid'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 25 november 2010 een cursus 'Wet voorkeursrecht gemeenten' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag Wvg. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Kluwer studiedag 'Onteigening (medior)'

Kluwer studiedag 'Onteigening (medior)'
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 18 november 2010 een cursus 'Onteigening' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag Onteigening (medior). Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Reflectie Investeringsbudget Landelijk Gebied

Reflectie Investeringsbudget Landelijk Gebied
Bij een studiemiddag van Netwerk Land & Water voor Wageningen UR heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 18 november 2010 als dagvoorzitter opgetreden. Het thema: 'ILG Revisited', reflectie op de effectiviteit van het Investeringsbudget Landelijk Gebied sinds de invoering hiervan in 2007.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Juridisch kader grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 16 november 2010 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Pacht, functiewijziging en landbouwvrijstelling

Pacht, functiewijziging en landbouwvrijstelling
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans heeft op 2 november 2010 een presentatie gegeven aan de Studieclub Beers e.o. over pachtrecht en pachtprijzenbesluit, functiewijziging, schadeloosstelling, landbouwvrijstelling, herinvesteringsreserve en actualiteiten. Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Pacht en functiewijziging

Pacht en functiewijziging
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans en ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff hebben op 7 oktober 2010 een presentatie gegeven aan de LTO Studieclub over pachtrecht en pachtprijzenbesluit, functiewijziging, schadeloosstelling en actualiteiten. Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Weerbarstige praktijk

Weerbarstige praktijk
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 22 april 2010 in Kasteel Groeneveld te Baarn een lezing gegeven met als onderwerp 'Weerbarstige praktijk' tijdens de debatmiddag Nieuwe Landgoederen. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Sturend Grondbeleid

Sturend Grondbeleid
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 25 maart 2010 in Nunspeet een bijdrage geleverd aan de postacademische leergang NVB Strategische Projectontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Masterclass onteigening

Onteigening
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 19 januari 2010 een masterclass Onteigening gegeven voor DLG in Utrecht. Voor meer informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader Grondexploitatie

Juridisch kader Grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 17 november 2009 college gegeven op de Amsterdam School of Real Estate over Juridisch kader Grondexploitatie. Voor meer informatie over dit college kunt conctact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Kluwer studiedag Wvg

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'
ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 4 november 2009 een cursus 'Wet voorkeursrecht gemeenten' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Kluwer Summercourse, Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen

Kluwer Summercourse, Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen
mr. P.S.A. (Peter) Overwater, ir. C.A.C. (Diana) Frikkee en J.W. MSc RE (Jan-Willem) Santing hebben op 25 augustus 2009 een cursus 'Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen' verzorgd tijdens de Kluwer Summercourse in Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. (info@overwater.nl)

Wro en de afdeling grondexploitatie

Wro en de afdeling grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 13 mei 2009 een cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" gegeven tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Breda. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Wro en de afdeling grondexploitatie

Wro en de afdeling grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 14 april 2009 een cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" gegeven tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Garderen. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Wet ruimtelijke ordening

Verzorgen college voor Amsterdam School of Real Estate over Wet ruimtelijke ordening en planschade door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE en C. (Cora) Balandis d.d. 30 maart 2009. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact met ons opnemen. (info@overwater.nl)

Wro en de afdeling grondexploitatie

Inhoudsopgave van de cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Nijkerk op 4 maart 2009.
Lees artikel

toepassing Afdeling Grondexploitatie

Workshop toepassing Afdeling Grondexploitatie voor gemeente Langedijk door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE d.d. 17 februari 2009. (dagdeel 2)
Lees artikel

toepassing Afdeling Grondexploitatie

Workshop toepassing Afdeling Grondexploitatie voor gemeente Langedijk door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE d.d. 16 februari 2009. (dagdeel 1)
Lees artikel

onteigening, complexwaarde en inbrengwaarde

Inhoudsopgave van de lezing "Onteigening, complexwaarde en inbrengwaarde" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens Hét Grondcongres op 3 oktober 2008.
Lees artikel

Landgoederen/rijksmonument

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de bijeenkomst van 22 september 2008 voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Dordrecht, te Alblasserdam.
Lees artikel

Natuurschoonwet-landgoederen

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de bijeenkomst van 7 augustus 2008 bij B.A. van Doorn & Comp. te Amsterdam.
Lees artikel

NSW landgoederen en rijksmonumenten

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de Kluwer workshop op 24 juni 2008.
Lees artikel

Schadeloosstelling bij gedwongen verplaatsing

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de lezing van mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de Kluwer spitsuurstudie op 2 juni 2008.
Lees artikel

Wro en afdeling grondexploitatie

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de cursus/presentatie 'Wro en afdeling grondexploitatie' welke J.W. (Jan- Willem) Santing MSc RE en mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 28 mei 2008 gegeven hebben aan leden van de NVB
Lees artikel

Presentatie Inspelen op een veranderend buitengebied

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de lezing van Peter (mr. P.S.A.) Overwater, gehouden tijdens de Kluwer workshop op 15 mei 2008.
Lees artikel

Onteigening - de administratieve procedure

Hieronder ziet u de lezing van Diana (ir. C.A.C.) Westendorp-Frikkee, gehouden tijdens de Kluwer workshop op 8 april 2008.
Lees artikel

Knelpunten en oplossingen bij landgoederen

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de lezing van Eilard (mr. E.F.) Berkhemer tijdens de bijeenkomst van 20 maart 2008 bij B.A. van Doorn & Comp. BV te Amsterdam.
Lees artikel

Presentatie Actualiteitendag Agrarisch Recht

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de lezing van Peter (mr. P.S.A.) Overwater, gehouden tijdens de Actualiteitendag Instituut Agrarisch Recht op 11 januari 2008.
Lees artikel

Nirov praktijkdag

Hieronder ziet u de eerste vier dia's van de lezing van mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de Nirov-praktijkdag op 16 oktober 2007.
Lees artikel

Erfpachtovereenkomst

Op 23 april 2015 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk een studie/praktijkdag verzorgd, met als onderwerp 'Erfpacht'. Landbouwgrond wordt steeds meer uitgegeven in erfpacht, waarom en hoe gaat dat feitelijk in de praktijk? Peter Overwater heeft als bijdrage aan deze studiedag de belangrijkste bepalingen uit een erfpachtovereenkomst behandeld. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Rentmeestersopleiding

Voor de Rentmeestersopleiding van Reed Business Opleidingen heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT op 7 januari en 21 januari 2015 de module Grondbeleid verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Studie-/praktijkdag Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet

Op 17 december 2015 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studie-/praktijkdag "Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet" georganiseerd. (p.overwater@overwater.nl)

Taxeren en erfpacht

Cor van Zadelhoff heeft op 12 december 2016 een lezing verzorgd voor de Studieclub Melkveehouderij Hoeksche Waard over taxeren en erfpacht.
(c.van.zadelhoff@overwater.nl)

Wetsvoorstel Grondeigendom

Michel van Putten heeft op dinsdag 11 oktober 2016 een workshop gegeven op de Kennismarkt Omgevingswet over het wetsvoorstel Grondeigendom. (m.van.putten@overwater.nl)

Studiemiddag over Energie in het buitengebied

Op 2 juni 2016 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studiemiddag "Energie in het buitengebied" georganiseerd. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel