Gegeven cursussen en presentaties


 

Aanvullingswet grondeigendom - voorkeursrecht en grondexploitatie

Op donderdag 28 november 2019 vond een door het Instituut voor Agrarisch Recht georganiseerde bijeenkomst plaats inzake de Aanvullingswet grondeigendom. Peter Overwater gaf een inleiding met accent op ingreep eigendom bij kostenverhaal: betaalplanologie en baatafroming?

Taxeren bij bedrijfsopvolging

Op 26 september 2019 organiseerde de NVR, VvARA, VLB en VASN een netwerkbijeenkomst met als thema 'Agrarische bedrijfsopvolging 2019'. Cor van Zadelhoff was één van de sprekers en gaf een presentatie over taxeren bij bedrijfsopvolging. 

Onteigening en dijkversterking

Op 5 september 2019 gaf Erik Pekelder een introductie over onteigening en dijkversterking tijdens het jaarlijkse seminar van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VVOR).

Nadeelcompensatie bij onevenredige schade als gevolg van vernatting van veenweidegronden

Op 4 juli 2019 waren Sylvia Batenburg en Addie Streefkerk te gast bij de FPG op de proefboerderij in Zegveld. Hier worden proeven gedaan met vernatting van veenweidegebieden. Addie gaf een presentatie over nadeelcompensatie bij onevenredige schade als gevolg van vernatting van veenweidegronden.

Taxeren en de Omgevingswet

Op 16 april 2019 verzorgde Peter Overwater tijdens de VastgoedPRO vakdag in Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome een presentatie over taxeren en de Omgevingswet voor de Afdeling Taxateurs.

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 28 maart 2019 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.

Leergang Onteigeningsrecht

Op 14 maart 2019 trad Diana Frikkee op als docent tijdens de leergang Onteigeningsrecht van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

Ondernemend stoppen

Op 28 februari 2019 verzorgden Schil Herweijer en Arno Huysmans een presentatie met het thema 'Ondernemend stoppen' tijdens een bijeenkomst van leden van Weegbrug te Oosterland. 

Grond in gebruik of bezit?

Op 29 januari 2019 gaf Peter de Bruin een gastpresentatie over grondgebruik en grondbezit tijdens een klantenbijeenkomst van accountantskantoor Accon.avm in Noordgouw.

Eigentijds grondbezit

Op 12 december 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Hoeksche Heren in Mijnsheerenland. 

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 29 maart 2018 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. (g.colpaert@overwater.nl; s.vangemeren@overwater.nl)

Gastcollege Hogeschool van Hall Larenstein

Op 29 maart 2018 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.

Eigentijds grondbezit

Op 21 maart 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Federatie Particulier Grondbezit.

Taxatie en grondgebruik

Op 15 februari 2018 gaf Peter Overwater een lezing over taxatie en grondgebruik tijdens een bijeenkomst van het ABN AMRO Agriteam in Utrecht. 

Omgevingswet en grondbeleid

Op 19 april 2017 heeft Peter Overwater op de Themadag Landelijk Vastgoed een presentatie gegeven over de Omgevingswet en grondbeleid.

Lusten of lasten van landbouwgrond

Arno Huysmans heeft op 9 januari 2017 een lezing verzorgd voor de Studieclub Deurne e.o. over de lusten of lasten van landbouwgrond.

Peter Overwater heeft FPG vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op 20 april 2016 heeft Peter Overwater de Federatie Particulier Grondbezit vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over wijziging Onteigeningswet. Voor zijn bijdrage, zie het bijgaande artikel.
Lees artikel

Leergang Onteigeningsrecht

Diana Frikkee is op 10 maart 2016 als docent opgetreden tijdens de leergang Onteigeningsrecht. 
Lees artikel

Actualiteitendag Agrarisch Recht

Op vrijdag 15 januari 2016 is in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. Namens Overwater Kenniscentrum heeft Peter Overwater gesproken over 'Omgevingswet en Grondbeleid'.
Voor meer informatie over deze dag, klik HIER.

Grond: een lust of een last

Op 23 november 2015 heeft Arno Huysmans een presentatie verzorgd voor de Studieclub Steenbergen e.o. met als onderwerp 'Grond: een lust of een last'. 

Eliminatie

Op vrijdag 16 januari 2015 heeft Peter Overwater op de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2015 van het Instituut voor Agrarisch Recht het onderdeel 'Eliminatie' verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater.

Erfpachtovereenkomst

Op 23 april 2015 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk een studie/praktijkdag verzorgd, met als onderwerp 'Erfpacht'. Landbouwgrond wordt steeds meer uitgegeven in erfpacht, waarom en hoe gaat dat feitelijk in de praktijk? Peter Overwater heeft als bijdrage aan deze studiedag de belangrijkste bepalingen uit een erfpachtovereenkomst behandeld. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Rentmeestersopleiding

Voor de Rentmeestersopleiding van Reed Business Opleidingen heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT op 7 januari en 21 januari 2015 de module Grondbeleid verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Studie-/praktijkdag Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet

Op 17 december 2015 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studie-/praktijkdag "Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet" georganiseerd. (p.overwater@overwater.nl)

Taxeren en erfpacht

Cor van Zadelhoff heeft op 12 december 2016 een lezing verzorgd voor de Studieclub Melkveehouderij Hoeksche Waard over taxeren en erfpacht.
(c.van.zadelhoff@overwater.nl)

Wetsvoorstel Grondeigendom

Michel van Putten heeft op dinsdag 11 oktober 2016 een workshop gegeven op de Kennismarkt Omgevingswet over het wetsvoorstel Grondeigendom. (m.van.putten@overwater.nl)

Studiemiddag over Energie in het buitengebied

Op 2 juni 2016 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studiemiddag "Energie in het buitengebied" georganiseerd. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel