Cursussen en presentaties

Wij geven regelmatig cursussen en presentaties over grondzaken en rentmeesterij. Dit doen wij soms samen met partners, maar meestal verzorgen we op maat gemaakte cursussen of presentaties. Bijvoorbeeld voor (agrarische) studieclubs, universiteiten, opleidingsinstituten, natuurverenigingen, projectontwikkelaars en overheden.

Het leukste vinden we het geven van een 'opfriscursus grondbeleid' of 'rentmeesterij' omdat dan ook de actuele onderwerpen die binnen een organisatie spelen aan de orde komen.

Hierna een aantal (niet uitputtende) voorbeelden van onderwerpen die we graag met u 'behandelen':

 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Beleggen in agrarisch vastgoed
 • Onteigenen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Grond- en pachtzaken
 • Stand van zaken grondbeleid en gebiedsontwikkeling
 • (Stedelijke) erfpacht
 • Inbrengwaarde taxeren
 • Beheren van grondposities van ontwikkelaars, gemeenten en corporaties
 • Een basis- of verdiepingscursus grondbeleid
 • Een verdiepingscursus per grondbeleidsinstrument
 • Gedoogplichten op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Waterwet
 • Onderhandelingspositie bij de afdeling Grondexploitatie (Wro)