Gegeven cursussen en presentaties

Gastcollege

 Op 29 maart 2018 gaven Gijs Colpaert en Sheila van Gemeren een gastcollege over hun werk als rentmeester en grondzakenjurist op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp  (g.colpaert@overwater.nl; s.van.gemeren@overwater.nl)

Eigentijds grondbezit

Op 21 maart 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Federatie Particulier Grondbezit. (p.overwater@overwater.nl)

De lusten en lasten van grond

Op maandag 5 maart 2018 heeft Arno Huysmans bij Studieclub Veehouderij Helenaveen in Helanaveen een lezing gegeven met als onderwerp 'de lusten en lasten van grond'.
(a.huysmans@overwater.nl)

Het genot van grond

Op dinsdag 27 februari 2018 heeft Arno Huysmans bij de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting (VVB) Westhoek in Kruisland een lezing gegeven over het genot van grond. (a.huysmans@overwater.nl)

Taxatie en grondgebruik

Op 15 februari 2018 lichtte Peter Overwater de ins en outs van taxatie en grondgebruik toe aan de medewerkers van het ABN AMRO Agriteam. (p.overwater@overwater.nl)

Modernisering grondbeleidsinstrumenten

Op 8 februari 2018 gaf Peter Overwater, tijdens de studiedag Modernisering Grondbeleid van SPRYG in Den Haag, een lezing over modernisering van de grondbeleidsinstrumenten in het licht van de Aanvullingswet en het RLI-advies. (p.overwater@overwater.nl)

Erfpacht: top of strop?

Op 23 november 2017 heeft Arno Huysmans bij de Netwerkbijeenkomst voor agrarisch specialisten voor de leden van de NVR, VARA en VASN een presentatie verzorgd in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem met als onderwerp ‘Erfpacht: top of strop?’ (a.huysmans@overwater.nl)

Melkveehouderij en landbouwgrond

Op 22 november 2017 heeft Arno Huysmans een presentatie gegeven bij de Studieclub West Brabant in Steenbergen met als onderwerp ‘Melkveehouderij en landbouwgrond’ (a.huysmans@overwater.nl)

Onderhandelingen voorafgaand aan de onteigeningsprocedure

Op 19 september 2017 heeft Erik Pekelder deelgenomen aan een paneldiscussie op het seminar van de Vereniging voor onteigeningsrecht, met als onderwerp Onderhandelingen voorafgaand aan de onteigeningsprocedure (e.pekelder@overwater.nl)

Omgevingswet en grondbeleid

Op 19 april 2017 heeft Peter Overwater op de Themadag Landelijk Vastgoed een presentatie gegeven over de Omgevingswet en grondbeleid. (p.overwater@overwater.nl)

Lusten of lasten van landbouwgrond

Arno Huysmans heeft op 9 januari 2017 een lezing verzorgd voor de Studieclub Deurne e.o. over de lusten of lasten van landbouwgrond.
(a.huysmans@overwater.nl)

Taxeren en erfpacht

Cor van Zadelhoff heeft op 12 december 2016 een lezing verzorgd voor de Studieclub Melkveehouderij Hoeksche Waard over taxeren en erfpacht.
(c.van.zadelhoff@overwater.nl)

Wetsvoorstel Grondeigendom

Michel van Putten heeft op dinsdag 11 oktober 2016 een workshop gegeven op de Kennismarkt Omgevingswet over het wetsvoorstel Grondeigendom. (m.van.putten@overwater.nl)

Studiemiddag over Energie in het buitengebied

Op 2 juni 2016 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studiemiddag "Energie in het buitengebied" georganiseerd. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Peter Overwater heeft FPG vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op 20 april 2016 heeft Peter Overwater de Federatie Particulier Grondbezit vertegenwoordigd bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over wijziging Onteigeningswet. Voor zijn bijdrage, zie het bijgaande artikel. (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

Leergang Onteigeningsrecht

Diana Frikkee is op 10 maart 2016 als docent opgetreden tijdens de leergang Onteigeningsrecht. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Vennootschapsbelasting voor overheidslichamen

Op 16 februari 2016 heeft Rob van der Kooij een seminar over de ontwikkelingen met betrekking tot de Vennootschapsbelasting voor overheidslichamen gegeven. Zie onze website.
(r.van.der.kooij@overwater.nl)
Lees artikel

Actualiteitendag Agrarisch Recht

Op vrijdag 15 januari 2016 is in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. Namens Overwater Kenniscentrum heeft mr. Peter Overwater gesproken over 'Omgevingswet en Grondbeleid'.
Voor meer informatie over deze dag, klik HIER.
(p.overwater@overwater.nl)

Studie-/praktijkdag Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet

Op 17 december 2015 heeft Overwater Kenniscentrum in samenwerking met Het Instituut voor Agrarisch Recht de studie-/praktijkdag "Grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet" georganiseerd. (p.overwater@overwater.nl)

Grond: een lust of een last

Op 23 november 2015 heeft Arno Huysmans een presentatie verzorgd voor de Studieclub Steenbergen e.o. met als onderwerp 'Grond: een lust of een last'.  (a.huysmans@overwater.nl )

Congres grondgebonden ondernemen

Op 17 november 2015 heeft Peter Overwater bij het congres Grondgebonden ondernemen, georganiseerd door de Boerderij, gesproken over het belang van het taxeren van grond (p.overwater@overwater.nl)

Congres Omgevingswet 2015

Op 11 november 2015 heeft Peter Overwater als spreker over grondbeleid een bijdrage geleverd aan het Congres Omgevingswet 2015 (p.overwater@overwater.nl)

Alternatieve financieringsvormen in de agrarische sector

Op 9 november 2015 heeft Arno Huysmans een presentatie verzorgd voor de Studieclub VBV Midden-Delfland met als onderwerp 'Alternatieve financieringsvormen in de agrarische sector'. (a.huysmans@overwater.nl)

Erfpachtovereenkomt

Op 23 april 2015 hebben Overwater Kenniscentrum en het Instituut voor Agrarisch Recht gezamenlijk een studie/praktijkdag verzorgd, met als onderwerp 'Erfpacht'. Landbouwgrond wordt steeds meer uitgegeven in erfpacht, waarom en hoe gaat dat feitelijk in de praktijk? Peter Overwater heeft als bijdrage aan deze studiedag de belangrijkste bepalingen uit een erfpachtovereenkomst behandeld. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

De administratieve onteigeningsprocedure

Voor CPO Leergang Onteigeningsrecht heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT op 12 maart 2015 de cursus 'Aspecten van de administratieve onteigeningsprocedure' gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Rentmeestersopleiding

Voor de Rentmeestersopleiding van Reed Business Opleidingen heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT op 7 januari en 21 januari 2015 de module Grondbeleid verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Beleggen in grond/actualiteiten

Op 15 mei 2014 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater een presentatie gehouden op de bijeenkomst ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van de Stichting Boschuysen over 450 jaar beleggen in grond/actualiteiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Op goede gronden onderhandelen

Op 27 februari 2014 heeft de studiebijeenkomst van de NVB 'Op goede gronden onderhandelen' plaatsgevonden. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater en mr. M. (Michel) van Putten hebben hieraan een bijdrage geleverd door een inleiding te geven met als thema: 'Hoe onderhandel je met gemeenten over grondexploitatiebijdragen?'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater of Michel van Putten. (p.overwater@overwater.nl; m.van.putten@overwater.nl)

Gastcollege Taxatie Agrarische Objecten

Op 17 januari 2014 heeft de heer ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans een inleiding verzorgd op het CAH Vilentum in Dronten voor de cursisten van Taxatie Agrarische Objecten 2012-2014. In de presentatie is de koopovereenkomst en de akte van levering uitvoerig met de deelnemers besproken en hebben praktische toepassingen de revue gepasseerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten

Op vrijdag 10 januari 2014 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2014 van het Instituut voor Agrarisch Recht een inleiding gehouden over gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Rentmeestersopleiding

Voor Reed Business Opleidingen heeft ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT op 19 december 2013 en 7 januari 2014 de module Grondbeleid verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Het genot van grond

ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans heeft op 4 november 2013 een presentatie gegeven aan de Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Rijnstreek West. Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Grondfinanciering en Ruimte voor Ruimte

Voor de VVB Zevenhuizen e.o. heeft ing. P. (Pieter) Kerkstra op 22 januari 2013 een presentatie gegeven over financiering van grond door pacht en erfpacht. Het tweede onderwerp was Ruimte voor Ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten

Op vrijdag 11 januari 2013 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2013 van het Instituut voor Agrarisch Recht een presentatie gegeven met als titel 'Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 8 januari 2013 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast en de ontwikkelingen op het gebied van grond(beleidsinstrumenten). Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Studiedag Publiekrechtelijke schadevergoedingen

Op 20 september 2012 heeft de derde gezamenlijk door IAR en Overwater Kenniscentrum georganiseerde studiedag van dit jaar plaatsgevonden met als onderwerp: Publiekrechtelijke schadevergoedingen en landbouw: algemene grondslagen, de verschillende toepasselijke wetten, de procedure, grondslagen en actuele jurisprudentie, met sprekers uit de wetenschap en de praktijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Webinar Pachtprijzenbesluit 2012

Op 11 juli 2012 heeft Overwater Rentmeesterskantoor BV een webinar verzorgd met als onderwerp Pachtprijzenbesluit 2012. Tijdens deze webinar zijn de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijs en de herzieningen per 1 juli 2012 besproken. De spreker van het webinar was de heer ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Studiedag Natuurbeheer

Studiedag Natuurbeheer
Overwater Kenniscentrum heeft in samenwerking met het Instituut voor Agrarisch Recht op 19 april 2012 in Kasteel De Vanenburg te Putten een studiedag Natuurbeheer georganiseerd. Natuurbeheer is volop in beweging. De studiedag had als doel een actueel overzicht te geven van de stand van zaken met betrekking tot beleid, geldende en verwachte wetgeving en recente rechtspraak.
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op deze dag een presentatie gegeven met als titel: 'Verkoop gronden: gevolgen voor grondmarkt' over de stand van zaken op de grondmarkt, het wegvallen van kopers en nieuwe ontwikkelingen op de beleggersmarkt. Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten
Op vrijdag 13 januari 2012 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater een bijdrage geleverd aan de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2012 van het Instituut voor Agrarisch Recht door een presentatie te geven met als titel 'Gebiedsontwikkeling en grondbeleidsinstrumenten'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Afdeling Grondexploitatie Wro

Afdeling Grondexploitatie Wro
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee is op 6 december 2011 opgetreden als dagvoorzitter van de Kluwer praktijkdag Grondexploitatiewet. Daarnaast heeft zij het onderdeel inbrengwaarde verzorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Presentatie studieclub

Presentatie studieclub Sint Oedenrode e.o.
Op 20 oktober 2011 hebben ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans RT en F. (Frans) Merkens RT een presentatie gegeven bij de Studieclub Sint Oedenrode e.o. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
- Pachtrecht & Pachtprijzenbesluit
- Grond in een quotumloos tijdperk 
- Bestemmingsplan actueel
- Functiewijziging en volledige schadeloosstelling
- Landbouwvrijstelling
Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Arno Huysmans (a.huysmans@overwater.nl) of Frans Merkens (f.merkens@overwater.nl).

Wet tot gedogen van werken van algemeen belang

Wet tot gedogen van werken van algemeen belang
Op initiatief van LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft op 19 oktober 2011 te Nijkerk een expertmeeting plaatsgevonden met als uitgangspunt dat door leidingleggers betaald moet worden aan eigenaren. Deze middag was mede georganiseerd ter voorbereiding op de Wet tot gedogen van werken van algemeen belang. Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op deze middag opgetreden als middagvoorzitter/forumdiscussieleider.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Afdeling grondexploitatie Wro

Afdeling grondexploitatie Wro
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 30 juni 2011 op de Universiteit van Tilburg voor de MRE opleiding Tias, module Legal en Fiscal Aspects, een college gegeven met als onderwerp 'Afdeling grondexploitatie Wro'. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Grondbezit en pacht

Grondbezit en pacht
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op het symposium over pacht van de Federatie Particulier Grondbezit op vrijdag 13 mei 2011 te Amersfoort een presentatie en toelichting gegeven op de pachtvisie van de Federatie Particulier Grondbezit. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Grondmobiliteit

Grondmobiliteit
Op verzoek van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft ing. P. (Pieter) Kerkstra op 7 maart 2011 een presentatie gegeven over grondmobiliteit. Dit naar aanleiding van het discussiestuk 'Grondmobiliteit' opgesteld door het NAJK. Naast grondmobiliteit zijn ook de gebruiksvormen van grond, zoals eigendom, pacht en erfpacht uitgebreid aan de orde gekomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Regionale bijeenkomsten Federatie Particulier Grondbezit

Regionale bijeenkomsten Federatie Particulier Grondbezit
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op de regionale bijeenkomsten voor leden-verpachters van de Federatie Particulier Grondbezit op
- woensdag 19 januari 2011 te Donkerbroek, Friesland
- woensdag 26 januari 2011 te Weert
- donderdag 27 januari 2011 te Dordrecht en
- woensdag 2 februari 2011 te Deventer
een presentatie en toelichting gegeven op de concept pachtvisie Federatie Particulier Grondbezit. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidinstrumenten

Gebiedsontwikkeling en grondbeleidinstrumenten
Op vrijdag 14 januari 2011 heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2011 van het Instituut voor Agrarisch Recht een presentatie gehouden getiteld: 'Gebiedsontwikkeling en grondbeleidinstrumenten'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Het genot van grond?!

Het genot van grond?!
Op donderdag 13 januari 2011 hebben F. (Frans) Merkens en ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans een presentatie verzorgd voor de Studieclub Prinsenbeek Etten-Leur. Tijdens deze presentatie is onder meer het pachtrecht & pachtprijzenbesluit aan de orde geweest, alsmede functiewijziging en volledige schadeloosstelling, landbouwvrijstelling, herinvesteringsreserve en actualiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Merkens. (f.merkens@overwater.nl)

Evaluatie pachtrecht

Evaluatie pachtrecht
Mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 10 december 2010 voor de Kringbijeenkomst West van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een inleiding verzorgd met als onderwerp 'Evaluatie pachtrecht' betreffende de komende pachtevaluatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Stand van zaken grondbeleid

Stand van zaken grondbeleid
Voor de Algemene Ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 13 december 2010 een presentatie gehouden getiteld 'Stand van zaken grondbeleid'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Grex

Grex
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 3 december 2010 een college gegeven voor Wageningen UR over Grondexploitatie. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Erfpachtfinanciering

Erfpachtfinanciering
Ing. P. (Pieter) Kerkstra heeft op 25 november 2010 de cursus gegeven voor de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters over erfpachtfinanciering van landbouwgrond. Deze cursus is ook gegeven op 21 september 2010 en vanwege de grote belangstelling herhaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 25 november 2010 een cursus 'Wet voorkeursrecht gemeenten' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag Wvg. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Kluwer studiedag 'Onteigening (medior)'

Kluwer studiedag 'Onteigening (medior)'
Ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 18 november 2010 een cursus 'Onteigening' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag Onteigening (medior). Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Reflectie Investeringsbudget Landelijk Gebied

Reflectie Investeringsbudget Landelijk Gebied
Bij een studiemiddag van Netwerk Land & Water voor Wageningen UR heeft mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 18 november 2010 als dagvoorzitter opgetreden. Het thema: 'ILG Revisited', reflectie op de effectiviteit van het Investeringsbudget Landelijk Gebied sinds de invoering hiervan in 2007.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader grondexploitatie

Juridisch kader grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 16 november 2010 op de Amsterdam School of Real Estate voor de sectoropleiding Winkelmarkt een college gegeven met als onderwerp 'Het juridisch kader betreffende de grondexploitatie', over de manier waarop de overheid exploitatiemodellen toepast. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Pacht, functiewijziging en landbouwvrijstelling

Pacht, functiewijziging en landbouwvrijstelling
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans heeft op 2 november 2010 een presentatie gegeven aan de Studieclub Beers e.o. over pachtrecht en pachtprijzenbesluit, functiewijziging, schadeloosstelling, landbouwvrijstelling, herinvesteringsreserve en actualiteiten. Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Pacht en functiewijziging

Pacht en functiewijziging
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans en ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff hebben op 7 oktober 2010 een presentatie gegeven aan de LTO Studieclub over pachtrecht en pachtprijzenbesluit, functiewijziging, schadeloosstelling en actualiteiten. Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Crisis- en herstelwet en gewijzigde Onteigeningswet

Crisis- en herstelwet en gewijzigde Onteigeningswet
mr. M. (Michel) van Putten en ing. E. (Erik) Pekelder hebben op 30 september 2010 een presentatie gegeven aan de gemeente Teylingen over de Crisis- en herstelwet in algemene zin en de gevolgen voor de onteigeningspraktijk in het bijzonder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel van Putten of Erik Pekelder. (m.van.putten@overwater.nl )

Erfpachtfinanciering

Erfpachtfinanciering
Ing. P. (Pieter) Kerkstra heeft op 21 september 2010 een cursus gegeven voor de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters over de erfpachtfinanciering van landbouwgrond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kerkstra. (p.kerkstra@overwater.nl)

Weerbarstige praktijk

Weerbarstige praktijk
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 22 april 2010 in Kasteel Groeneveld te Baarn een lezing gegeven met als onderwerp 'Weerbarstige praktijk' tijdens de debatmiddag Nieuwe Landgoederen. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Functiewijziging bij overheidsingrijpen

Functiewijziging bij overheidsingrijpen
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 20 april 2010 in Arnhem een lezing gegeven over Functiewijziging bij overheidsingrijpen tijdens de Themadag Landelijk Vastgoed. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Masterclass onteigening

Onteigening
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 19 januari 2010 een masterclass Onteigening gegeven voor DLG in Utrecht. Voor meer informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Grondbeleid en gebiedsontwikkeling
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 15 januari 2010 een lezing Grondbeleid en gebiedsontwikkeling gegeven tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2010 in Arnhem. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Functiewijzing Aan- en verkoop agrarisch onroerendsgoed, Productierechten en Grondzaken, Pacht en Erfpacht

Functiewijziging
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans en F. (Frans) Merkens RT hebben op 13 januari 2010 een lezing gegeven inzake Functiewijziging Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed, Productierechten en Grondzaken, Pacht en Erfpacht bij de Rundveestudieclub Oirschot-Best-De Beerzen. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Functiewijzing Aan- en verkoop en Productierechten

Functiewijziging
ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans heeft op 15 december 2009 een lezing gegeven inzake Functiewijziging Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed en Productierechten tijdens de bijeenkomst voor Studieclub Veehouderij Oploo e.o. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Arno Huysmans. (a.huysmans@overwater.nl)

Grondbeleid

Grondbeleid
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 19 november 2009 college gegeven op de Wageningen UR over grondbeleid. Voor meer informatie over dit college kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Juridisch kader Grondexploitatie

Juridisch kader Grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 17 november 2009 college gegeven op de Amsterdam School of Real Estate over Juridisch kader Grondexploitatie. Voor meer informatie over dit college kunt conctact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Kluwer studiedag Wvg

Kluwer studiedag 'Wet voorkeursrecht gemeenten'
ir. C.A.C. (Diana) Frikkee heeft op 4 november 2009 een cursus 'Wet voorkeursrecht gemeenten' verzorgd tijdens de Kluwer studiedag.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Grond, grondprijzen en grondpolitiek

Grond, grondprijzen en grondpolitiek
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 29 oktober een lezing gegeven bij het Departement Hoeksche Waard van De Maatschappij. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Kluwer Summercourse, Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen

Kluwer Summercourse, Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen
mr. P.S.A. (Peter) Overwater, ir. C.A.C. (Diana) Frikkee en J.W. MSc RE (Jan-Willem) Santing hebben op 25 augustus 2009 een cursus 'Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen' verzorgd tijdens de Kluwer Summercourse in Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. (info@overwater.nl)

Grondbeleid bij functiewijziging

Grondbeleid bij functiewijziging
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 19 mei 2009 een lezing "Grondbeleid bij functiewijziging" gegeven tijdens de Kluwer Spitsuurstudie "Functiewijziging van agrarische grond in het buitengebied" in Naarden op 19 mei 2009. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Wro en de afdeling grondexploitatie

Wro en de afdeling grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 13 mei 2009 een cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" gegeven tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Breda. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Cursus Strategisch grondbeleid, state of the art

Strategisch grondbeleid, state of the art
mr. P.S.A. (Peter) Overwater en ir. C.A.C. (Diana) Frikkee hebben op 16 april 2009 een cursus Strategisch grondbeleid, state of the art gegeven bij de gemeente Maassluis. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Diana Frikkee. (d.frikkee@overwater.nl)

Wro en de afdeling grondexploitatie

Wro en de afdeling grondexploitatie
mr. P.S.A. (Peter) Overwater heeft op 14 april 2009 een cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" gegeven tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Garderen. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met Peter Overwater. (p.overwater@overwater.nl)

Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen

Inhoudsopgave van de KLuwer Spitsuurstudie "Bepalen grondprijs bij overheidsingrijpen" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, ir. C.A.C. (Diana) Frikkee en J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE, gehouden op 31 maart 2009 te Naarden. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact met ons opnemen. (info@overwater.nl)

Wet ruimtelijke ordening

Verzorgen college voor Amsterdam School of Real Estate over Wet ruimtelijke ordening en planschade door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE en C. (Cora) Balandis d.d. 30 maart 2009. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact met ons opnemen. (info@overwater.nl)

Interprovinciaal Vakberaad Ruimtelijk Instrumentarium

Lezing door mr. M. (Michel) van Putten tijdens het Interprovinciaal Vakberaad Ruimtelijk Instrumentarium d.d. 27 maart 2009.
Lees artikel

Leergang Strategische Projectontwikkeling

Inhoudsopgave van de "Leergang Strategische Projectontwikkeling" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de 10e editie Strategische Projectontwikkeling NVB op 26 maart 2009 te Ermelo.
Lees artikel

Wro en de afdeling grondexploitatie

Inhoudsopgave van de cursus "Wro en de afdeling grondexploitatie" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de bijeenkomst van Beroepsopleiding Makelaars in Nijkerk op 4 maart 2009.
Lees artikel

toepassing Afdeling Grondexploitatie

Workshop toepassing Afdeling Grondexploitatie voor gemeente Langedijk door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE d.d. 17 februari 2009. (dagdeel 2)
Lees artikel

toepassing Afdeling Grondexploitatie

Workshop toepassing Afdeling Grondexploitatie voor gemeente Langedijk door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE d.d. 16 februari 2009. (dagdeel 1)
Lees artikel

Grondbeleid en onteigening

Inhoudsopgave van de lezing "Grondbeleid en Onteigening" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de VLB fiscalistendag op 29 januari 2009.
Lees artikel

De toekomst in met meer grond?!

Inhoudsopgave van de lezing 'De toekomst in met meer grond?!' door F. (Frans) Merkens en ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans, gehouden bij de Veeteeltstudieclub Zundert Rijsbergen op 12 januari 2009.
Lees artikel

De toekomst in met meer grond?!

Inhoudsopgave van de lezing 'De toekomst in met meer grond?!' door ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans en ing. J.A. (Jos) Uytdewilligen gehouden bij de Veeteeltstudieclub Walcheren de Bevelanden op 3 december 2008
Lees artikel

Onteigening en de Afdeling Grondexploitatie

Inhoudsopgave van de lezing "Onteigening en de Afdeling Grondexploitatie" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater gehouden tijdens het college Grondbeleid in Wageningen UR op 27 november 2008.
Lees artikel

Strategische projectontwikkeling

Inhoudsopgave van de "Leergang Strategische projectontwikkeling" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de 9e editie Strategische projectontwikkeling NVB op 9 oktober 2008.
Lees artikel

afdeling Grondexploitatie Wro en inbrengwaarde

Inhoudsopgave van de lezing "afdeling Grondexploitatie Wro en inbrengwaarde" door mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens het Scobe Academy Symposium op 30 september 2008.
Lees artikel

Landgoederen/rijksmonument

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de bijeenkomst van 22 september 2008 voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Dordrecht, te Alblasserdam.
Lees artikel

Natuurschoonwet-landgoederen

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de bijeenkomst van 7 augustus 2008 bij B.A. van Doorn & Comp. te Amsterdam.
Lees artikel

NSW landgoederen en rijksmonumenten

Inhoudsopgave van de lezing van mr. E.F. (Eilard) Berkhemer gehouden tijdens de Kluwer workshop op 24 juni 2008.
Lees artikel

Grondbeleid, Wro, GREX en grondwaardes

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de cursus/presentatie 'Grondbeleid, Wro, GREX en grondwaardes' door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE en mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 6 juni 2008 gegeven aan Fakton.
Lees artikel

Wro en afdeling grondexploitatie

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de cursus/presentatie 'Wro en afdeling grondexploitatie' welke J.W. (Jan- Willem) Santing MSc RE en mr. P.S.A. (Peter) Overwater op 28 mei 2008 gegeven hebben aan leden van de NVB
Lees artikel

De Wet voorkeursrecht gemeenten in de praktijk

Hieronder ziet u het eerste gedeelte van de lezing 'De Wet voorkeursrecht gemeenten in de praktijk' gegeven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee tijdens de Kluwer workshop op 27 mei 2008.
Lees artikel

Inleiding landelijke discussiedag Landelijk Vastgoed

Hieronder ziet u de lezing van Peter (mr. P.S.A.) Overwater, gehouden tijdens de landelijke discussiedag Landelijk Vastgoed op 15 april 2008.
Lees artikel

Nirov praktijkdag

Hieronder ziet u de eerste vier dia's van de lezing van mr. P.S.A. (Peter) Overwater, gehouden tijdens de Nirov-praktijkdag op 16 oktober 2007.
Lees artikel