Gepubliceerde artikelen

Eliminatiestof neergedwarreld, een handvat voor de praktijk

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT en mr. P.S.A. (Peter) Overwater in het Land- en Tuinbouw Bulletin nr. 2 van 2017 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

'De Aanvullingswet grondeigendom, oude wijn in nieuwe zakken?'

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT en mr. ing. C.F. van Helvoirt in het Land- en Tuinbouw Bulletin nr. 9 van 2016 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Hoe fiscaal om te gaan met reconstructie (bedrijfs)woning bij verkoop ter voorkoming van onteigening?

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RRV RT in het Land- en Tuinbouw Bulletin nr. 6/7 van 2016 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Agrarische erfpacht

Artikel geschreven door ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT in het Magazine Erfpacht (Omgevingsweb magazine - nr 3, jaargang 1) (c.van.zadelhoff@overwater.nl)
Lees artikel

Behandeling brief van de Minister I&M over grondbeleid in Algemeen Overleg Tweede Kamer d.d. 15 januari 2016.

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RRV RT in het Land- en Tuinbouw Bulletin nr. 2 van 2016 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Houdbaarheid onderzoeksgegevens nu en onder de Omgevingswet

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RRV RT en mr. G.J.N. van Reedt Dortland in het Land- en Tuinbouw Bulletin van november/december 2015. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Toepassing van de eliminatieregel in de Onteigeningswet bij lucratieve bestemmingen.

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RRV RT in het Land- en Tuinbouw Bulletin van oktober 2015.
(d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Kostenverhaal anderszins verzekerd door legesheffing?

Artikel geschreven door mr. M. (Michel) van Putten in het Land- en Tuinbouw Bulletin van september 2014 (m.van.putten@overwater.nl)
Lees artikel

Warempel, toch een flexibele drempel?

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RRV RT en mr. ing. C.F. van Helvoirt in het Land- en Tuinbouw Bulletin van september 2014 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Teveel grond ingekocht? Unieke uitspraak rechter versoepelt grondverkoop

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater in Vastgoedjournaal van 3 september 2014 (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

Pachtevaluatie gebaseerd op verkeerd uitgangspunt

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater in De Landeigenaar van augustus 2014 (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

Het rapport Evaluatie pachtregelgeving en geliberaliseerde pacht

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater in Tijdschrift voor Agrarisch Recht van augustus 2014 (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

Nieuwe ontwikkelstrategieën; doorslaggevend voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder?

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee, ir. H. (Hugo) ter Heegde en dr. ir. F.M. (Fennie) van Straalen in Grondzaken in de Praktijk van augustus 2014 (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Stedelijke herverkaveling. Van fact free politics naar fact free wetgeving?

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT en mr. P.S.A. (Peter) Overwater in het Tijdschrift voor Bouwrecht van juli 2014. (p.overwater@overwater.nl; d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

De planvergelijking bij uitwerkingsregels

Artikel geschreven door C. (Cora) Balandis-de Vroome in het Tijdschrift voor Bouwrecht van september 2013. (c.balandis@overwater.nl)
Lees artikel

Vergoeding van deskundigenkosten en de volledige schadeloosstelling

Artikel geschreven door ing. A.L.M. (Ad) Woestenberg MSc RT en ing. E. (Erik) Pekelder RT in Voorgrond NVR van mei 2013.  (a.woestenberg@overwater.nl)
Lees artikel

Bouwclaims en particulier opdrachtgeverschap

Advies uitgebracht door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT en mr. P.S.A. (Peter) Overwater aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie in juli 2012. 'In hoeverre staan bouwclaims van ontwikkelaars/bouwers aan particulier opdrachtgeverschap in de weg?' (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

De Crisis- en herstelwet en onteigening: versnelling of vertraging?

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT en C. (Cynthia) Visser BBA in het Tijdschrift voor Bouwrecht van februari 2012, nr. 2. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Kennis, advies en uitvoering in één hand

Artikel ir. C.A.C. (Diana) Frikkee RT in het Binnenlands Bestuur van december 2011. (d.frikkee@overwater.nl)
Lees artikel

Aanpassing pachtprijzen

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater en ing. P. (Pieter) Kerkstra in het Land- en Tuinbouwbulletin van september 2011, Afl 9. (p.kerkstra @overwater.nl)
Lees artikel

Current and future land politics and land policy in the Netherlands

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater in het BOSS magazine van april 2011. (p.overwater@overwater.nl)
Lees artikel

Jurisprudentieoverzicht Exploitatieplannen 2009-2010

Artikel geschreven door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE in het Land- en Tuinbouwbulletin van februari 2011, nr. 2. (info@overwater.nl)
Lees artikel

Schadevergoeding voor hoogspanningsverbindingen

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater en ing. R.J. (Ritsaart) Bakhuizen in het Land- en Tuinbouwbulletin van augustus 2010, nr. 8. (info@overwater.nl)
Lees artikel

Afdeling grondexploitatie

Artikel geschreven door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE in het Land- en Tuinbouwbulletin van april 2010, nr. 4.
Lees artikel

Eén jaar Wro

Artikel geschreven door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE in samenwerking met mr. G.I. (Shari) Sheer Mahomed in het Tijdschrift voor Bouwrecht van augustus 2009, nr. 8.
Lees artikel

Functiewijziging: vrijwilligheid bestaat niet

Artikel geschreven door ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans en mr. P.S.A. (Peter) Overwater in het Land- en Tuinbouwbulletin van november/december 2009, nr. 11/12.
Lees artikel

Afdeling Grondexploitatie en het taxeren van de inbrengwaarde

Artikel geschreven door de heer mr. P.S.A. (Peter) Overwater en de heer J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE in Vastgoed Adviseur, nr. 3- juni 2009.
Lees artikel

Het verdwijnen van vergelijkingstransacties

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater in het Land- en Tuinbouwbulletin van maart 2009, nr. 3.
Lees artikel

Het bepalen van de inbrengwaarde bij het toepassen van de Afdeling Grondexploitatie Wro

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee, mr. P.S.A. (Peter) Overwater en J.W. (Jan Willem) Santing MSc RE in Bouwrecht, nr. 1- januari 2009.
Lees artikel

Eerste praktijkervaringen met afdeling Grondexploitatie

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater en ir. C.A.C. (Diana) Frikkee in het Land- en Tuinbouwbulletin, augustus 2008, nummer 8.
Lees artikel

De afdeling Grondexploitatie Wro en het overgangsrecht en het Bro

Artikel geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater en J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE in het tijdschrift Vastgoedrecht, december 2007, nummer 6.
Lees artikel

Tien redenen waarom de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet van de grond komt

Dit artikel is gepubliceerd op de opiniepagina van het Agrarisch Dagblad op 15 oktober 2007. Auteurs ir. C.A.C. (Diana) Frikkee en mr. P.S.A. (Peter) Overwater.
Lees artikel

De afdeling Grondexploitatie en Invoeringswet Wro; overgangsrecht voor uitwerkingsplannen

Artikel geschreven in het nieuwe vakblad "Grondzaken in de Praktijk" van septebember 2007 door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE.
Lees artikel

Invoeringswet Wro en onteigening

Artikel geschreven in het nieuwe vakblad "Grondzaken in de Prakrijk" van september 2007 door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee.
Lees artikel

NRC interviewt Overwater

In NRC van 9 juni 2007 is het intervieuw met Overwater Natuurschoonwet en Rijksmonumenten Advies BV gepubliceerd over inkomstenbronnen voor landgoederen.
Lees artikel

Artikel Propertynl

Artikel voor Propertynl magazine nr. 9, 7 juni 2007 geschreven door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE.
Lees artikel

Download hier de tekst

Bijdrage van mr. P.S.A. (Peter) Overwater, als interveniënt bij de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2007, d.d. 11 mei 2007. Het wilde westen van de grondmarkt.
Lees artikel

De Grondexploitatiewet in de praktijk

Artikel geschreven in tijdschrift Bank Nederlandse Gemeenten februari 2007 door J.W. (Jan-Willem) Santing MSc RE.
Lees artikel

artikel Landeigenaar

Artikel voor de Landeigenaar geschreven door mr. E.F. (Eilard) Berkhemer. Nieuwe voorwaarden voor rangschikking van aangrenzende onroerende zaken.
Lees artikel

artikel L&TB

Artikel voor het Land & Tuinbouw Bulletin geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee. Van WRO naar de Wro.
Lees artikel

artikel Landeigenaar

Artikel voor de Landeigenaar geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater. Landbouw, pachtnormen en de rol van de Federatie.
Lees artikel

artikel L&TB

Artikel voor het Land & Tuinbouw Bulletin geschreven door mr. P.S.A. (Peter) Overwater. Verbindend voor Europa, zwanenzang of sollicitatie van Veerman.
Lees artikel

download hier de tekst

Bijdrage van mr. P.S.A. (Peter) Overwater aan de Agrarisch Recht Actualiteitendag van 12 januari 2007.
Lees artikel