Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zitten verspreid over het hele land en bestaan uit overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

Wij krijgen overheidsopdrachten van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook worden wij ingeschakeld door het bedrijfsleven en particulieren, zoals ontwikkelaars/bouwers en huiseigenaren. Advocaten- en accountantskantoren betrekken ons bij het behartigen van de belangen van hun cliënten en door rechtbanken worden wij benoemd in deskundigencommissies.

Vanwege onze ervaring met het behartigen van belangen van diverse typen opdrachtgevers kunnen wij een fullservice dienstverlening aanbieden. Vanzelfsprekend letten we op het voorkomen van tegenstrijdige belangen.