ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT

Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

Vakgebieden:
 • Taxaties/inbrengwaarden/schadeloosstellingen
 • Sturend grondbeleid
 • Strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten
 • Onteigeningsadviezen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Planschade/nadeelcompensatie
 • Kostenverhaal
Opleidingen:
 • Overheidsaansprakelijkheid Universiteit Nijmegen
 • Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS
 • IBR cursus Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • Vastgoedrekenen NIB
 • PAO opleiding Gerechtelijk Deskundige, geregistreerd als Gerechtelijk Deskundige bij het LRGD
 • Grotius opleiding Vastgoed
 • IBR cursus Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • Register-Taxateur, VastgoedCert registratienummer: LV02.111.0983, BV02.111.2162 en WOZ02.111.1217
 • NRVT registratienummer: RT378070233
 • Leergang grondbeleid
 • Beëdigd rentmeester NVR en -taxateur
 • Makelaardij in onroerende zaken (SVM-diploma)
 • Landbouw Universiteit Wageningen, cultuurtechniek A
 • Titus Brandsma Lyceum te Oss, VWO
Geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)
Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS)
Registered Valuer, member of RICS

Contact opnemen met ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT

d.frikkee@overwater.nl

(078) 674 94 16