Vestiging voorkeursrechten (Wvg)

De laatste jaren is de vraag van met name gemeenten naar de mogelijkheden tot vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht sterk toegenomen. Voor gemeenten door heel Nederland verzorgen wij dan ook het opstellen van de stukken die benodigd zijn voor het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht.

Veelal wordt er per situatie eerst geïnventariseerd of het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht doelmatig wordt geacht. Na het uitbrengen van een (positief) advies hierover en overleg met de opdrachtgever worden de stukken op korte termijn gereed gemaakt.

In sommige gevallen is er echter spoedeisendheid vereist, aangezien de stukken dan binnen een week tijdens een collegevergadering behandeld dienen te worden. Ook in die gevallen zijn wij bereid om gemeenten bij te staan en op zeer korte termijn de stukken aan te leveren. Wij beschikken namelijk over een uitgebreid draaiboek, wat ons in staat stelt om de college- en raadsstukken die nodig zijn voor de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht in veel gevallen binnen enkele dagen aan te leveren.