De beleggingsvorm erfpacht

Als belegging kunt u landbouwgrond kopen en in erfpacht uitgeven aan een agrariër (erfpachter) voor een gebruikelijke periode van tussen de 26 tot 40 jaar. De erfpachter betaalt dan aan u een eenmalig bedrag (opstaprecht) ter hoogte van 15 tot 30% van de koopprijs van de grond voor het in erfpacht krijgen. Ook betaalt de erfpachter aan u een jaarlijks geïndexeerde canon van op dit moment 2,2% over de netto investering.

Kenmerken van het beleggen in agrarisch vastgoed zijn:

  1. Het behalen van direct rendement doordat de erfpachter een periodiek te indexeren canon betaalt.
  2. Het behalen van indirect rendement door waardeverandering en door waardeaangroei van de aanvangsinvestering van 70 tot 85% naar 100% bij het einde van de erfpachtperiode (het door de erfpachter betaalde opstaprecht wordt niet terugbetaald).
  3. Nagenoeg geen leegstandsrisico, geen onderhoudskosten, geen verzekeringskosten en goedkoop beheer.
  4. Contractsvrijheid. Per geval kunnen specifieke erfpachtvoorwaarden worden afgesproken zoals de hoogte van het opstaprecht, het canonpercentage en de duur van het erfpachtrecht.

Wij kunnen met u uw beleggingsbeleid formuleren, op basis daarvan beleggingsobjecten voor u aankopen om zo een portefeuille op te bouwen. Deze kunnen wij actief beheren, gericht op het optimaliseren van het directe rendement en vermogensgroei.

Onze vergoeding bestaat uit een vooraf overeen te komen eenmalige courtage bij transacties en een jaarlijkse beheervergoeding.