Beleggen in landbouwgrond

Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Het beleggen in Nederlandse landbouwgrond onderscheidt zich van de Europese en de mondiale markt:

  • Meestal wordt alleen in grond en niet in een onderneming belegd, met het bijbehorende lagere risicoprofiel.
  • Het Nederlandse rechts- en kadastrale systeem onderscheiden zich qua zekerheid positief.
  • Een belegging in Nederlandse landbouwgrond is in het algemeen meer liquide dan die in een buitenlandse onderneming.
  • Geen risico op leegstand.
  • Lage beheerkosten ten opzichte van vermogensbeheerders.
  • Het risico van tenietgaan van grond is zeer beperkt en behoeft daarom niet verzekerd te worden.
  • Bij wijziging van de bestemming van de grond wordt in ieder geval de waarde van de landbouwgrond vergoed.

Grond is bovendien een concreet bezit: er komt niet meer bij, je kunt er naar kijken, overheen lopen en het verdampt niet. Beleggen in landbouwgrond wordt algemeen gezien als een veilige belegging met een zeer laag risico, dat wel rendement oplevert. Het LEI (Wageningen Economic Research, voorheen Landbouw Economisch Instituut) heeft berekend dat met beleggingen in landbouwgrond over de afgelopen tientallen jaren een gemiddeld jaarlijks rendement is behaald dat 3,6% hoger ligt dan de inflatie over die jaren.

Rekenvoorbeeld voor een belegger
U investeert bijvoorbeeld in vrije landbouwgrond in Zuidwest-Nederland voor een aankoopprijs van € 75.000,00 per ha. Deze kan dan in erfpacht worden gegeven in ruil voor een eenmalige betaling van € 15.000,00 tot € 25.000,00 per ha met een jaarlijks (ge├»ndexeerde) canon van € 1.000,00 tot € 1.200,00 per ha. Er is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Na afloop van de erfpachtperiode beschikt u over de volle waarde van de grond (de eenmalige betaling wordt niet terugbetaald) en heeft u over de looptijd van de erfpacht een (geïndexeerde) canon ontvangen.