Contractbewaking

Geeft u er de voorkeur aan om de contacten met uw pachter of jager zelf te doen, maar u wilt wel ondersteuning bij de opmaak van bijvoorbeeld een nieuw pachtcontract of bij de berekening van de nieuwe pachtprijs? Dan kunnen wij voor u alleen het contractenbeheer doen.

Uw agrarisch eigendom wordt door ons geadministreerd in ons Contract Administratiesysteem. Wij attenderen u erop zodra het contract afloopt of de nieuwe pachtnormen kunnen worden doorgevoerd. Op uw verzoek wordt het nieuwe contract opgesteld en ingediend bij de Grondkamer. Of wij berekenen de reguliere pachtprijs na bekendmaking van de nieuwe pachtnormen, zodat u de actuele prijs kan innen bij de pachter. Kortom, ondersteuning in de vorm die u wenst tegen een vaste fee of op uurbasis.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.