Beheren grondposities ontwikkelaars

Zolang grondposities van ontwikkelaars of gemeenten niet worden ontwikkeld, kunt u bij ons kantoor terecht voor het (tijdelijk) beheren van deze gronden. Tijdelijk beheren is gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke financiële en/of maatschappelijke opbrengst. Goed beheer draagt bij aan een positieve uitstraling en ontzorgt de eigenaar, die maximale zeggenschap over de grond behoudt. Bij het beheren van tijdelijke grondposities worden jaarlijks rapportages aangeleverd met cijfers, waarderingen, kaarten en een verslag van de ontwikkelingen.

Voor grondposities die op korte termijn tot ontwikkeling komen en tijdelijk beheerd dienen te worden, kunnen met de tijdelijke gebruiker kortlopende afspraken gemaakt worden tegen marktconforme gebruiksvergoedingen.

Grondposities die op langere termijn tot ontwikkeling komen, worden zo mogelijk voor langere tijd in gebruik gegeven tegen een constante inkomstenstroom. Ook dit langere tijdelijk beheren van deze grondposities kunnen wij voor u verzorgen, waarbij ook gezorgd kan worden voor het beschikbaar komen van de gronden op het (gewenste) moment van ontwikkeling.

Bij verkoop van de grondposities die tijdelijk beheerd worden, kunnen wij u adviseren over de verkoopstrategie en kunnen wij voor u bemiddelen bij verkoop; dit alles gericht op ontzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.