Beheren van landbouwgrond

Het beheren van agrarisch vastgoed (rentmeesterij) voor particulieren, beleggers en overheden is sinds 1804 een kernactiviteit van Overwater Rentmeesterskantoor. Voor vele eigenaren en pachters zijn wij al generaties lang hét kantoor binnen de wereld van de rentmeesterij. Het beheer van agrarisch vastgoed is gericht op continuïteit, ook wat betreft de relatie met de pachter en met de omgeving, zoals de overheid. Onze rentmeesterij is gericht om kansen in de markt, passend bij uw bezit, te grijpen en te benutten.

Onze rentmeesters werken onder het motto: "een rentmeester zorgt voor rente, onder behoud van kapitaal".

Daarbij moet onderkent worden dat het beleggen in agrarisch vastgoed vaak ook gevoelsmatige aspecten in zich heeft van traditie en verbondenheid, zowel voor verpachters als voor pachters. Het uitgangspunt is het behartigen van de belangen van de verpachter.

Waaruit kan het beheer bestaan?
Als rentmeester kunnen wij u ontzorgen door alle uitvoerende werkzaamheden en het beheer van uw agrarische eigendommen voor u te verzorgen. Het beheer kan bestaan uit:

  • toezicht houden op het gebruik;
  • innen van de pacht;
  • onderhouden van de gebouwen;
  • onderhouden van het contact met de pachter;
  • verhuren van jachtrechten;
  • contractbeheer;
  • het behartigen van de belangen van de eigenaar bij een kavelruil;
  • de financiële verantwoording van het beheer;
  • het bijhouden van bestemmingsplannen;
  • het jaarlijks opgeven van de waarde van uw bezit voor de belastingaangifte.

Wij stellen voor met u te overleggen over de gang van zaken aan de hand van een periodieke verpachtersrapportage.

Wij beschouwen beheer als één van de speerpunten van ons kantoor.
Daarom investeren wij doorlopend in het up-to-date houden van ons Contract Administratie systeem (CA), dat is gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS) en voorziet in een viewerfunctie voor de opdrachtgever. Ook beschikt het systeem over een viewer functie, waardoor u kennis kunt nemen van de gegevens van uw beheer.

Als u dat wilt, wordt de jaarlijkse oplevering van de jaarrapportage aan uw wensen aangepast, zodat u bijvoorbeeld die rapportage een op een kunt overnemen in uw eigen verslaglegging.

Neem vrijblijvend contact met ons op; wij verkennen graag de mogelijkheden met u wat wij voor u kunnen betekenen als beherend rentmeester.

Zie ook onze Rekentool pachtprijs 2018.