Zonne-energie en windenergie

Onder druk van het Energieakkoord dat gesloten is tijdens de klimaattop van 2015 in Parijs is de markt voor zonne-en windenergie stevig in beweging.
U wordt als grondeigenaar wellicht ook regelmatig benaderd door verschillende ontwikkelaars van zonne- of windparken. Soms worden grondeigenaren zelfs door meerdere partijen tegelijk benaderd. Vaak wordt hierbij gewerkt met optiecontracten. Bij de keuze om hier wel of niet mee in zee te gaan komen onder andere de volgende onderwerpen naar voren:

•    Welke partij is betrouwbaar?
•    Wat is een realistische vergoeding?
•    Welke voorwaarden worden gesteld?
•    Hoe stel ik mijn belangen veilig?
•    Hoe ga ik om met een pachter indien mijn grond verpacht is?
•    Wat gebeurt er met de kwaliteit van mijn gronden?
•    Welke bestemming krijgt de grond?
•    Wat is de waarde van mijn grond op het moment dat er een zonnepark op 
      staat?
•    Welke fiscale consequenties heeft een overeenkomst voor mij?

Overwater kan u samen met uw accountant, fiscalist of boekhouder helpen met het maken van de juiste keuzes en het sluiten van het contract waarbij uw belangen voorop staan. Daarnaast kunnen wij de waarde bepalen van de grond op het moment dat het zonnepark er daadwerkelijk staat. De belastingdienst verlangt van u een taxatierapport indien u de gronden opgeeft of gaat opgeven in box 3.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust eens contact met ons op.