Vergoeding bij gedoogplicht

Op basis van de Waterwet of de Belemmeringenwet Privaatrecht kunnen door de overheid gedoogplichten worden opgelegd. U heeft dan recht op vergoeding van de schade, door middel van een schadevergoeding of een tegemoetkoming in schade.

Wij kunnen voor u de schade begroten, kunnen namens u overleg voeren en procederen zo nodig over de (hoogte van de) vergoeding.