Hoogspanningsverbindingen TenneT (380 kV)

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat voeren samen met TenneT een aantal grote projecten ten behoeve van de aanleg van hoogspanningsverbindingen. Dit is nodig om de energievoorziening in Nederland ook op de lange termijn te garanderen.

Wij hebben inmiddels veel ervaring in het onderhandelen met TenneT over de planvorming en uitvoering daarvan en over de hoogte van schadeloosstellingen. Meestal lukt het om daar in onderling overleg uit te komen, soms is het nodig om gezamenlijk met TenneT een deskundigencommissie te benoemen. In uitzonderlijke gevallen kan er voor worden gekozen een procedure te voeren op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht. Ook met het voeren van zo'n procedure hebben wij ervaring.