Verweer / te koop aanbieden en Wvg

Als bedrijven of particulieren geconfronteerd worden met de vestiging van een voorkeursrecht op basis van de Wvg, kan dat grote gevolgen hebben. 
In dat geval kunnen wij:

  • verweer voeren tegen de vestiging van het voorkeursrecht;
  • als u uw eigendom aan wilt bieden aan de gemeente dit voor u verzorgen inclusief een taxatie en het voeren van mogelijke onderhandelingen;
  • u vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure als de rechter wordt gevraagd een koopprijs te bepalen voor de gronden die u op basis van de Wvg verplicht aan de gemeente te koop moet aanbieden.

Wij kunnen u zo werk en zorg uit handen nemen en beantwoorden graag uw vragen over de Wet voorkeursrecht gemeenten.