Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

De Wet voorkeursrecht gemeenten (ook wel bekend als Wvg) is bedoeld om de positie van de overheid (niet alleen gemeenten!) op de grondmarkt te versterken. De Wvg kan onder meer worden toegepast indien aan gronden een niet-agrarische bestemming toegekend wordt (of zal worden toegekend), waar het huidige gebruik van de gronden van afwijkt.

Voor het vestigen en continueren van een wettelijk voorkeursrecht zijn maximaal twee vestigingsbesluiten nodig. Een aandachtspunt is, dat als het opvolgende planologische besluit (in de meeste gevallen de vaststelling van het bestemmingsplan of inpassingsplan met een niet-agrarische bestemming) niet tijdig wordt genomen, het voorkeursrecht van rechtswege vervalt.

Een eigenaar die zijn gronden, waarop een wettelijk voorkeursrecht is gevestigd, wil verkopen, moet zijn eigendom eerst aan de overheid aanbieden. De overheid heeft hierna zes weken de tijd om te beslissen of zij in beginsel bereid is om de aangeboden gronden aan te kopen. Wanneer partijen het niet eens worden over de marktwaarde kan de rechter worden gevraagd de prijs te bepalen.

Bij vragen over de Wet voorkeursrecht gemeenten staan wij overheden bij die gebruik willen maken van het instrumentarium voorkeursrecht. Indien u als bedrijf of particulier te maken krijgt met een voorkeursrecht, kunnen wij u ook adviseren.

Hieronder vindt u meer informatie over uw situatie.

 

Meer lezen over Wet voorkeursrecht gemeenten
Toename aantal gemeentelijke voorkeursrechten in 2017

Herleving gemeentelijk voorkeursrecht

Gemeentelijke voorkeursrechten in 2016