Schadeloosstelling bij onteigening

Bij onteigening wordt een schadeloosstelling toegekend, die er voor zorgt dat een eigenaar of huurder voor en na de procedure in dezelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert. De regels die hierbij worden toegepast staan niet alleen in de wet, maar zijn vooral gebaseerd op jurisprudentie.

Wij beschikken over kennis van en ervaring met regelgeving en jurisprudentie om te kunnen beoordelen op welke schadeloosstelling u recht heeft.