Verplaatsing agrarisch bedrijf

Soms moet een agrarisch bedrijf ter plaatse worden beëindigd door (rechtmatig) ingrijpen van de overheid. De eigenaar van het bedrijf heeft dan de keuze uit verplaatsing van zijn bedrijf of het beëindigen hiervan. In het geval van overheidsingrijpen heeft de eigenaar of gebruiker van de grond en opstallen recht op een volledige schadeloosstelling.

Naast gedwongen bedrijfsverplaatsing of –beëindiging kan een agrarisch ondernemer ook vrijwillig kiezen voor bedrijfsbeëindiging. De ondernemer kan in dat geval kiezen voor verplaatsing van zijn bedrijf en zijn activiteiten elders voorzetten, of hij kan zijn activiteiten helemaal beëindigen. De ondernemer, tevens grondeigenaar kan dan de keuze maken zijn grond te verkopen, maar hij kan zijn grond ook in erfpacht uitgeven en zo belegger in grond worden.

Indien u te maken krijgt met het scenario dat uw bedrijf gedwongen verplaatst of beëindigd moet worden of u zelf de keuze overweegt c.q. maakt om bedrijf te verplaatsen en/of te beëindigen, dan kunnen wij u informeren over alles wat daarbij komt kijken.