Zelfrealisatie bij onteigening

Marktpartijen beschikken soms over grondposities op (toekomstige) bouwlocaties om een onderhandelingspositie ten opzichte van de gemeente te verwerven en bouwvolume veilig te stellen. Een marktpartij zal proberen met de gemeente een overeenkomst te sluiten. Mocht dit niet lukken en de gemeente een onteigeningsprocedure opstarten, kan daar tegen verweer worden gevoerd door een beroep op zelfrealisatie te doen. Als er wel sprake is van samenwerking tussen een marktpartij en de overheid, kan het noodzakelijk zijn dat er gronden van derden onteigend worden.

Wij kunnen u als marktpartij of gemeente adviseren over de haalbaarheid van een zelfrealisatieverweer.