Turnkey onteigening

Op basis van voortdurende interactie tussen u als opdrachtgever en wij als uitvoerder kunnen wij u ontzorgen door het hele onteigeningsproces voor en met u uit te voeren. 

Ontzorgen
Wij ontzorgen door het hele onteigeningsproces voor en met u uit te voeren, waardoor u op basis van goed opdrachtgeverschap (duidelijke opdrachtomschrijving, periodieke terugkoppeling, etc.) steeds voeling houdt bij de voortgang.

Het hele onteigeningsproces
Wij kunnen u en het bestuur adviseren over het wel of niet inzetten van dit grondbeleidsinstrument. Als dan wordt besloten om te gaan onteigenen stellen wij alle stukken op voor:
- een volledige schadeloosstelling,
- het grondverwervingsdossier en
- de administratieve procedure.

Ook kunnen we in de gerechtelijke procedure (die toch ook voor 90% over onze expertise, de schadeloossteling gaat) namens u contact onderhouden met de door u in te schakelen advocaat en de voortgang bewaken. 

Opdracht voor een onderdeel
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen geen opdracht voor een volledige procedure te geven, maar voor een onderdeel als bijvoorbeeld de grondverwerving of het voeren van de administratieve procedure.