Volledige schadeloosstelling

Bij onteigening wordt een schadeloosstelling toegekend, die er voor zorgt dat men voor en na de onteigeningsprocedure in dezelfde vermogens en inkomenspositie verkeert. De regels die hierbij worden toegepast staan niet alleen in de wet maar zijn vooral gebaseerd op uitspraken van rechters.

Wij beschikken over de benodigde ervaring en kennis van die uitspraken om te kunnen beoordelen op welke schadeloosstelling u recht op heeft.