Minnelijke verwerving ter voorkoming van onteigening

Een van de voorwaarden voor een onteigeningsprocedure is dat er steeds wordt geprobeerd om tot minnelijke overeenstemming te komen. Er worden strenge eisen gesteld aan het doen van serieuze pogingen en het goed documenteren daarvan. Wij doen dit nagenoeg dagelijks. Wij hanteren daarbij formats die naadloos passen in de stukken voor de administratieve onteigeningsprocedure.