Gerechtelijke onteigeningsprocedure

Als de Kroon een Koninklijk Besluit tot onteigening heeft geslagen (de 'titel') en er is nog geen overeenstemming bereikt (wat in deze fase van het proces niet vaak het geval is), zal aan een rechtbank worden gevraagd de onteigening uit te spreken en de schadeloosstelling vast te stellen.

Wij ondersteunen onze opdrachtgever - in samenspraak met de onteigeningsadvocaat - dan bij de procedure over de hoogte van de schadeloosstelling.