Deskundigencommissie onteigening

Rechtbanken benoemen onafhankelijke deskundigencommissies die adviseren over de hoogte van de toe te kennen schadeloosstelling.

Wij worden regelmatig in dit soort commissies benoemd, waarbij wij ons voordeel doen met de kennis en praktijkervaring van onze kantoorgenoten.