Raming inbrengwaarde

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan met daarin een bouwplan, is de gemeente of de provincie in veel gevallen verplicht ook een exploitatieplan vast te stellen en regelmatig te actualiseren. Hiervoor is dan een taxatie van de inbrengwaarde vereist van alle gronden in het exploitatiegebied.

Het taxeren van de inbrengwaarde is een specialisme waarbij kennis van de Onteigeningswet, de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (de zogenaamde Grex-wet) en de expertise van een grondzakendeskundige noodzakelijk zijn.

Het exploitatieplan maakt sinds 2008 deel uit van de Wro. Vanaf het eerste begin hebben wij inbrengwaarde taxaties uitgevoerd, zodat we daar nu veel ervaring mee hebben en u deskundig kunnen adviseren.