Balanstaxatie

Balanstaxaties van grondposities geven zicht op de waarde van een grondportefeuille. De afgelopen periode zijn de eisen van de boekhoudregels door toezichthouders aangescherpt. Hierdoor hechten gemeenteraden, provinciale staten, directies, financiers, accountants, aandeelhouders en andere partijen steeds meer belang aan een realistische waardering van grondposities.

Dit vraagt om taxaties waarbij wordt gewerkt met vergelijkingstransacties of met residuele berekeningen op basis van een contante waardeberekening en de stand van de planologie. Taxeren is echter zeker geen exacte wetenschap en daarom is ook de kennis, ervaring en intu├»tie van de taxateur van groot belang. Duidelijk is dat een puur rekenkundige benadering niet volstaat. De kern is volgens ons dat een getaxeerde waarde zo goed mogelijk wordt onderbouwd, waarbij de uitkomst ook kan zijn dat volstaan moet worden met een onderbouwde schatting van de waarde.